Minister kultury chce wyjaśnień w sprawie zmian w Trójce

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że zwróciło się do zarządu Polskiego Radia o wyjaśnienie zmian personalnych i programowych w Trójce.

 

Resort kultury odpowiedział na list otwarty, w którym zespół i słuchacze stacji sprzeciwiali się zmianom w Programie 3 Polskiego Radia i żądali przywrócenia Kuby Strzyczkowskiego na szefa rozgłośni (pisaliśmy o tym TUTAJ).

 

„Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który sprawuje nadzór właścicielski, w trosce o słuchalność oraz wyniki ekonomiczne spółki zwrócił się do Zarządu Polskiego Radia o złożenie wyjaśnień dotyczących sytuacji związanej ze zmianami personalnymi i programowymi w Programie Trzecim. Wyraził przy tym zaniepokojenie spadkiem słuchalności audycji i programów realizowanych ze środków publicznych oraz oczekiwanie, że Zarząd niezwłocznie podejmie kroki zmierzające do poprawy wyników Spółki” – czytamy w piśmie MKiDN.

 

jka, źródło: MKiDN