Monika Białkowska laureatką Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka

Monikę Białkowską nagrodzono m.in. za jej wideoblog „Reportaż z wycinków świata”.

Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka wideobloga „Reportaż z wycinków świata” to tegoroczna laureatka Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka.

Gala wręczenia nagrody odbyła się w środę, 5 października w domu Arcybiskupów Warszawskich.

Kapituła Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka nagrodziła Monikę Białkowską „za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa, spontaniczność oraz głos rozsądku w debacie publicznej cechujący się troską o przyszłość Kościoła w Polsce i na świecie”.

Doceniono także stworzony w czasie pandemii i prowadzony do dziś program „Reportaż z wycinków świata”, który dostępny jest w mediach społecznościowych, oraz jej książkę reporterską pt. „Nawet jeśli umrę w drodze. Twarzą w twarz z uchodźcami”, w której przedstawiła poruszające historie uchodźców z różnych stron świata, spotkanych w czterech miejscach Europy.

W tym roku w gronie finalistów znaleźli się również: Sebastian Duda, dziennikarz, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź” oraz  Dariusz Karłowicz, współzałożyciel i redaktor naczelny rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, współautor programu telewizyjnego „Trzeci Punkt Widzenia” (TVP Kultura).

Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak, Tomasz Terlikowski i Paulina Guzik.

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów. Studiował w Lublinie i Louvain. W latach 1983–1986 byt redaktorem naczelnym miesięcznika „Powściągliwość i Praca”, w okresie 1986–1992 był przełożonym generalnym zgromadzenia księży michalitów. Autor licznych publikacji z zakresu teologii pastoralnej, zwłaszcza środków społecznego przekazu, m.in. „Recepcja programów TV przez młodzież” i „Kościół a media”. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 do 1994 r. był biskupem pomocniczym drohiczyńskim, w latach 1994–1999 biskupem pomocniczym toruńskim. Od 1999 roku do swojej tragicznej śmierci w wypadku samochodowym – biskup radomski.

Organizacją Gali Nagrody „Ślad” zajmuje się Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka, powołane przez członków Kapituły Nagrody „Ślad”.

opr. jka, źródło: SnrND „Ślad”