Nie żyje Marta Olszewska

Zmarła Marta Olszewska (z domu Miklaszewska). Dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, wdowa po premierze Janie Olszewskim. Miała 88 lat.

W stanie wojennym została zwolniona z pracy z zakazem publikowania. W latach 1982–1988 współpracowała z licznymi wydawnictwami podziemnymi. Od 1989 dziennikarka „Tygodnika Solidarność”.

W czerwcu 2006 odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Red.