Ireneusz St. Bruski ponownie prezesem warmińsko-mazurskiego oddziału SDP

Członkowie SDP na Warmii i Mazurach weszli w nową kadencję. 24 października 2019 roku odbyło się w Olsztynie Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

Obrady rozpoczęto minutą ciszy za dziennikarzy, którzy zmarli w latach ostatniej kadencji.

 

W ramach przyjętego programu podsumowano kadencję 2016-2019. Uczestnicy obrad, przy dwóch głosach wstrzymujących się,  przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującym władzom. Następnie odbyła się dyskusja programowa oraz dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Oddziału został ponownie Ireneusz St. Bruski. W skład Zarządu weszli – Wojciech Ciesielski, Zbigniew Piszczako, Grzegorz Radzicki Mateusz Kossakowski; Komisji Rewizyjnej – Wojciech A. Chromy, Zbigniew Połoniewicz Uwe Hahnkamp; Komisji Członkowskiej – Kinga Grabowska, Andrzej Badurek Władysław Katarzyński; Sądu Dziennikarskiego – Martyna Seroka, Mirosław Sochacki Zdzisława M. Kobylińska, natomiast Rzecznikiem Dyscyplinarnym  został Andrzej Zb. Brzozowski.

 

Równocześnie wybrano delegatów na Zjazd SDP. Warmię i Mazury na Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2020 roku będą reprezentować: Ireneusz St. Bruski, Grzegorz Radzicki, Wojciech A. Chromy, Marek LewińskiBożenna Ulewicz.

 

Nowym władzom Oddziału gratulujemy oraz życzymy nowego zapału w  pracy dla dobra żurnalistów i w realizacji zadań statutowych SDP.

 

Źródło: Oddział warmińsko-mazurski SDP