Nowe władze Oddziału warmińsko-mazurskiego SDP

2 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, którego najważniejszym celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za miniony rok oraz wybory nowego Prezesa Oddziału.

 

30 czerwca 2020 roku Ireneusz St. Bruski po wielu latach pracy zrezygnował z funkcji prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. 2 lipca podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nastąpił więc wybór nowego Prezesa, którym jednogłośnie został wybrany ówczesny wiceprezes Stowarzyszenia Grzegorz Radzicki.

 

Źródło: Oddział warmińsko-mazurski SDP, fot. YouTube/Ku Prawdzie