Oświadczenie ZG SDP w sprawie dostępu dziennikarzy do strefy przygranicznej

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej Zarząd Główny SDP apeluje do rządu i podległych mu służb o sprawne przyznawanie akredytacji dziennikarskich w  pasie przygranicznym z Białorusią oraz o umożliwienie dziennikarzom nieskrępowanej pracy w tym regionie pozwalającej  im na rzetelne informowanie opinii publicznej o przebiegu konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

 

Jednocześnie apelujemy do dziennikarzy o przestrzeganie obowiązującego w tym regionie prawa ze względu na bezpieczeństwo zarówno ich samych, jak i służb mundurowych oraz wszystkich osób, które przebywają w rejonie konfliktu związanego z próbami przekroczenia granicy przez grupy migrantów wspieranych przez białoruskie służby specjalne.

 

Zarząd Główny SDP

 

Warszawa, 2 grudnia 2021 r.

 

Informacje na ten temat akredytacji: TUTAJ.