Rozstrzygnięto XIX edycję Konkursu im. Władysława Grabskiego

Maciej Wośko z „Gazety Bankowej” został Dziennikarzem Ekonomicznym 2021 roku w Konkursie im. Władysława Grabskiego. Tytuł „Redakcji 2021 roku” otrzymał zespół programu „Państwo w Państwie” z Polsat News.

 

Konkurs dla dziennikarzy ekonomicznych organizuje Narodowy Bank Polski. Nagradzani są w nim autorzy i redakcje, którzy w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze świata gospodarki, przyczyniając się do podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków. W tym roku laureatów wybrała kapituła pod przewodnictwem prof. Adama Budnikowskiego.

 

Nagrodę główną i tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2021 roku” przyznano redaktorowi Maciejowi Wośko z „Gazety Bankowej” za całokształt pracy dziennikarskiej, a zwłaszcza za umiejętność prezentowania w przystępny i ciekawy sposób skomplikowanych mechanizmów ekonomicznych oraz za powołanie do życia, wraz z redakcją „Gazety Bankowej”, „Polskiego Kompasu”, powszechnie cenionego corocznego raportu o stanie naszej gospodarki.

 

Nagrodę za pracę zespołową i tytuł „Redakcji 2021 roku” otrzymała redakcja programu „Państwo w Państwie” z Polsat News za stworzenie wartościowego, atrakcyjnego i oczekiwanego przez wielu widzów cyklicznego programu podejmującego najważniejsze tematy ekonomiczne i społeczne.

 

Poza tym nagrody i wyróżnienia przyznano w następujących kategoriach:

 

Polityka pieniężna i stabilność finansowa

 

Maksymilian Wysocki, wGospodarce.pl, artykuł „Płać jak chcesz, czyli jak mieć wybór między gotówką a innymi formami płatności”.
Nagroda za dogłębną analizę systemu płatniczego i nieoczywiste wnioski na temat obrotu gotówkowego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych i społecznych.

 

Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna

 

Beata Piechowska-Olszewska, Polskie Radio Dzieciom, cykl programów „Skarbonka”.
Nagroda za edukację ekonomiczną dzieci przedstawioną w atrakcyjny i łatwo zrozumiały sposób.

 

Felieton lub analiza

 

Jacek Musiał, „Śląski Kurier Wnet”, artykuł „Hipoteza „Paryż”: Zanieczyszczenie oceanów ważną przyczyną globalnego ocieplenia?”
Nagroda za zwrócenie uwagi na ważny, a jednocześnie rzadko podnoszony problem wpływu zanieczyszczania mórz na zmiany klimatyczne.

 

Wywiad

 

Emilia Świętochowska, „Dziennik Gazeta Prawna”, artykuł „Zmuszeni do zmian”.
Nagroda za mistrzowskie odniesienie do naszej rzeczywistości wniosków płynących z oceny ujemnego wpływu postępu technicznego i wzrostu gospodarczego na współczesne wspólnoty zbierackie i łowieckie.

 

Stanisław Koczot, „Gazeta Bankowa”, artykuł „Pułapki Unii Europejskiej”.
Wyróżnienie za dogłębną analizę gospodarki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Za zwrócenie uwagi na ważny aspekt inwestycji krajowych w kontekście rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

Problematyka regionalna

 

Zespół redakcyjny TVP3 Rzeszów, audycja „Gospodarka tu i teraz” odc. 41.
Nagroda za dociekliwą i atrakcyjną dla widza ocenę podziału środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności.

 

Krystian Kaźmierczyk, Telewizja Republika, audycja „Krajowy plan odbudowy – Biznes Polska” odc. 220.
Wyróżnienie za podjęcie tematu kluczowego dla rozwoju polskiej gospodarki, a także przedstawienie go z udziałem specjalistów reprezentujących zróżnicowane punkty widzenia.

 

Pandemia wyzwaniem dla krajowych finansów i gospodarki

 

Grażyna Rakowicz, TVP3 Bydgoszcz, audycja „Rozliczanie śmieci”.
Nagroda za podjęcie tematu odbioru odpadów komunalnych, a w szczególności za dostrzeżenie biznesowego wymiaru tej działalności ważnej nie tylko dla Bydgoszczy, ale dla wielu innych polskich miast.

 

Patronem honorowym konkursu było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

 

Źródło: Narodowy Bank Polski