Potrzebne jest wsparcie rządu dla dziennikarzy – Jolanta Hajdasz w Radiu Wnet

Wolność słowa, fake newsy, ideologizacja rankingu Reporterów bez Granic i pilna potrzeba wsparcia dziennikarzy w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa były tematem rozmowy red. Adriana Kowarzyka z  Radia Wnet z Jolantą Hajdasz dyr. CMWP SDP. Rozmowa odbyła się 20 kwietnia , z okazji przypadającego tego dnia Międzynarodowego Dnia Wolnej Prasy .

 

W wypowiedzi dla Radia Wnet  dyr. Jolanta Hajdasz odniosła się do obchodzonego 20 kwietnia Międzynarodowego Dnia Wolnej Prasy. Zauważa, że 3 maja obchodzony jest Światowy Dzień Wolności Prasy, którego powstanie wiąże się z promocją przez UNESCO „pluralistycznej i niezależnej prasy afrykańskiej”. Komentuje ranking Reporterów bez Granic, w którym Polska jest na 59. pozycji pod względem wolności słowa. Jest to najniższe miejsce od lat, na jakim znalazł się nasz kraj.  Po 2015 r. wielu dziennikarzy przecierało oczy, jak Reporterzy punktowali Polskę pod względem tłumienia wolności słowa – mówiła Jolanta Hajdasz  krytykując organizację, która wcześniej była postrzegana jako „dostarczyciel wolnych informacji” , a dziś przez wielu jest krytykowana  za ideologizację i niejasne kryteria ocen poziomu wolności w poszczególnych krajach ocenianych w przygotowywanym przez RbG rankingu wolności prasy. Redaktor naczelna „Wielkopolskiego Kuriera WNET” wskazała, że kraje, „gdzie doszło do morderstw dziennikarzy”  są w tym rankingu notowane wyżej od nas na liście. Np. na 35. miejscu jest Słowacja, gdzie w 2018 r. zamordowany został dziennikarz śledczy Ján Kuciak- przyp. red.]  Jolanta Hajdasz zwróciła także uwagę na  zalew dezinformacji, jaki obserwujemy obecnie. Podkreśliła także  wagę weryfikowania informacji. Rozmówczyni Adriana Kowarzyka wskazuje na potrzebę wsparcia przez rząd „dziennikarzy, freelancerów” , bo inaczej mnóstwo mediów, szczególnie tych najmniejszych, lokalnych,  upadnie.

 

Cała rozmowa jest tutaj.

 

Światowy Dzień Wolności Prasy został ustanowiony 20 grudnia 1993 r.  roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją nr  48/432 na dzień 3 maja. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej Unesco, która w dokumencie pod nazwą “Popieranie wolności prasy na świecie” z  1991 roku, uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa. Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w sprawie popierania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej, ogłoszoną 3 maja 1991 r. roku przez Seminarium na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i Narody Zjednoczone w Windhuk w Namibii.  Z kolei z  inicjatywy  organizacji Reporterzy bez Granic  w 1991 roku dzień 20 kwietnia ogłoszono Międzynarodowym Dniem Wolnej Prasy, nawiązującym bezpośrednio do w/w dokumentu z Windhoek.