Dr Teresa Kaczorowska wygrała proces

Wojewoda mazowiecki, Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznali, że odwołanie Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie było nieuzasadnione i bezprawne. Potwierdził to również Sąd Pracy w Ciechanowie, który przyznał jej odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych.

 

Przypomnijmy: 23 września 2019 r. dr Teresa Kaczorowska została nagle, po 8 latach pracy, odwołana przez zarząd powiatu ciechanowskiego ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (dwa lata przed zakończeniem jej powołania). W odwołaniu zarząd powiatu nie podał przyczyn, za to starosta Joanna Potocka-Rak zarzuciła jej publicznie tydzień później na sesji powiatu „liczne nieprawidłowości”, strasząc prokuraturą, kodeksem karnym, itp. Nie pomogły pozytywne opinie wszystkich organizacji pozarządowych z PCKiSz, dobra kondycja tej instytucji, ani społeczne protesty.

 

Teresa Kaczorowska odwołała się od decyzji zarządu ciechanowskiego powiatu do Wojewody Mazowieckiego, który już ponad rok temu, 8 stycznia 2020 r., unieważnił jej odwołanie. Starostwo zaskarżyło jednak decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 24 czerwca ub.r. skargę oddalił. WSA podał w uzasadnieniu, że 23 września ub.r. odwołano Kaczorowską z istotnym naruszeniem prawa, a tym samym uchwała o jej odwołaniu przez zarząd powiatu jest nieważna. Starostowo w Ciechanowie odwołało się jednak od wyroku WSA jeszcze do najwyższej instancji – do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I niedawno, bo 26 marca 2021 r. – też przegrało. Wyrok jest prawomocny.

 

Powiat przegrał też sprawę z T. Kaczorowską w Sądzie Pracy w Ciechanowie, który po trwającym półtora roku procesie, zasądził  3 marca 2021 r. dla niej odszkodowanie oraz zwrot kosztów sądowych.

 

Teresa Kaczorowska – dziennikarka i pisarka, członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która od 2012 r. przewodniczy Klubowi Publicystyki Kulturalnej SDP – ma zawarty ze Starostwem w Ciechanowie powołanie-kontrakt na kierowanie PCKiSz do 31 sierpnia 2021 r.