Protest CMWP SDP przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzowi TVN

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzom podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego przykładem jest uniemożliwienie zadania pytania szefowej Kancelarii Sejmu przez reportera telewizji TVN24.

 

Reporter „Faktów” TVN próbował zadać pytanie szefowej Kancelarii Sejmu na temat nieujawniania listy sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Uniemożliwiał mu to funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej, który zastępując mu drogę i powstrzymując go rękoma przeszkadzał mu w zbliżeniu się do osoby, której reporter chciał zadać pytanie.

 

W ocenie CMWP SDP jest to naruszenie nietykalności osobistej reportera i przez to naruszenie zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju demokratycznego państwa. CMWP SDP przypomina, iż bezpieczeństwo pracy dziennikarzy relacjonujących wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące społeczne emocje, jest obowiązkiem przedstawicieli władzy, którzy zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązani są do zapewnienia dziennikarzom godnych i niezagrażających ich bezpieczeństwu warunków pracy. Sytuacja, w której umundurowany przedstawiciel władzy państwowej utrudnia dziennikarzowi wykonywanie jego obowiązków jest szczególnie bulwersującym przykładem łamania tej zasady i nigdy nie powinna mieć miejsca.

 

dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

Warszawa, 3 sierpnia 2019 r.

 

Źródło: CMWP SDP

https://cmwp.sdp.pl/protest-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy-sdp-przeciwko-utrudnianiu-pracy-dziennikarzowi-tvn/