Protest przeciwko odwołaniu dr TERESY KACZOROWSKIEJ

Kilkadziesiąt osób, ludzi mediów, kultury, polityków,  podpisało się już pod protestem przeciwko decyzji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego odwołującej dr Teresę Kaczorowską ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

 

Dr Teresa Kaczorowska jest prezesem Klubu Publicystki Kulturalnej SDP, dziennikarką, pisarką, badaczem dziedzictwa narodowego, animatorką kultury. Napisała kilkanaście książek oraz wielu artykułów prasowych i naukowych. Za swoją działalność uhonorowana została licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz  Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

 

Poniżej publikujemy treść protestu.

 

Protest

„Zgłaszamy protest wobec decyzji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego odwołującej dr Teresę Kaczorowską ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.

 

Podejmując tę decyzję Starostwo pominęło jednoznaczne opinie kierownictw stowarzyszeń twórczych współpracujących z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, które bardzo pozytywnie oceniły tę współpracę.

 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki pod dyrekcją pani Teresy Kaczorowskiej stało się znakomicie funkcjonującą  od lat placówką kulturalną, co było odczuwane przez społeczność Ciechanowa i powiatu oraz regionu, placówką znaną również daleko poza Mazowszem.

 

Nagłe odwołanie dyrektor dr Teresy Kaczorowskiej ze stanowiska będzie ogromną, niepowetowaną stratą dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki . Dotychczas nie było na tym stanowisku osoby tak pracowitej , zaangażowanej, oddanej sprawie krzewienia kultury.  Zaistniała sytuacja  doprowadzi niewątpliwie  do obniżenia poziomu  działalności placówki oraz zniweczenia niezwykle bogatej oferty kulturalnej świadczonej przez nią dla społeczeństwa .

 

PODPISY:

Robert Kołakowski -poseł na  Sejm RP, Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu

 

Maciej Wąsik – sekretarz stanu w KPRM

 

Prof. Bibiana Mossakowska – honorowa obywatelka miasta Ciechanowa

 

Hanna Długoszewska-Nadratowska – dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej

 

Krzysztof Gadomski – wicedyrektor MDK w Przasnyszu

 

Jacek Gałężewski – artysta plastyk (Nasielsk)

 

Wojciech Gęsicki – muzyk, poeta

 

Wiktor Golubski – poeta

 

Arkadiusz Gołębiewski – reżyser filmowy, dyrektor Festiwalu NNW, dziennikarz, honorowy obywatel miasta Ciechanowa

 

Krzysztof Skowroński – prezes SDP,

 

Paweł Nowacki – producent filmowy i telewizyjny („Warto rozmawiać”, „Sądy przesady”)

 

Artur Wiśniewski – prezes stowarzyszenia Tak dla Rodziny

 

Piotr Jędrzejczak – reżyser teatralny (Łódź)

 

Piotr  Kaszubowski  – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

 

Jolanta Hajdasz – wiceprezes  SDP

 

Michał Kaszubowski – muzyk, pedagog  (Przasnysz)

 

Tomasz Kaszubowski – muzyk, pedagog (Przasnysz )

 

Zdzisław Kruszyński – artysta malarz ( Mława)

 

Ewa Krysiewicz – pedagog

 

Artur Lis – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

 

Krzysztof Martwicki – sekretarz Zarządu Związku Literatów na Mazowszu

 

Jan Ruman – redaktor naczelny Biuletynu IPN

 

Wanda Mierzejewska – poligraf

 

Tadeusz Myśliński – artysta fotografik (Przasnysz)

 

Andrzej Pawłowski – były wicestarosta ciechanowski

 

Marcin Wikło – dziennikarz

 

Marek Piotrowski – muzealnik, poeta

 

Maria Pszczółkowska – katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana

 

Joanna Rawik – aktorka, piosenkarka,  dziennikarka

 

Krzysztof Sowiński – artysta plastyk, prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej

 

Jacek Stachiewicz – prezes Związku Piłsudczyków w Ciechanowie

 

Jacek Sumeradzki – artysta malarz, rzeźbiarz (Mława)

 

Bożenna Śliwczak – Galanciak – była dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie

 

Barbara Tokarska – dziennikarka

 

Krzysztof Turowiecki – poeta (Przasnysz)

 

Andrzej Walasek- artysta malarz  (Działdowo)

 

Ryszard Wesołowski – prezes Akcji Katolickiej w Ciechanowie (Kościół Farny )

 

Tadeusz Woicki – dziennikarz

 

Alina Zielińska – pedagog

 

Bogusława Radziwon, redaktor, wydawca

 

Mirosława Łątkowska, wydawca, Oficyna Wydawnicza Volumen

 

Adam Borowski, Fundcja Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości