Protest Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SDP przeciw bezprawnemu przejęciu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska

W nawiązaniu do bieżących wydarzeń w Rzeczypospolitej Polskiej i podjętych przez rząd Donalda Tuska zabiegów stanowiących zamach na wolność słowa i mediów oraz godzących w niezależność dziennikarską wyrażamy stanowczy protest. Działania obecnego rządu naruszające ład konstytucyjny i porządek prawny obowiązujący w Polsce grożą anarchizacją życia kraju, co w konsekwencji w obecnej sytuacji geopolitycznej stanowi realne zagrożenie dla niepodległego bytu państwa.

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dołącza do protestu Zarządu Głównego SDP przeciwko bezprawnemu przejęciu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego SDP:

Jan Poniatowski – prezes OD SDP

Piotr Gaglik – wiceprezes OD SDP

Stanisław A. Bogaczewicz – wiceprezes OD SDP

Anna Fastnacht-Stupnicka – sekretarz OD SDP

Tomasz Białaszczyk – skarbnik OD SDP