Przewodniczący KRRiT wnosi do KRS o odmowę wpisu nowych władz TVP, Polskiego Radia i PAP

Fot. Wikipedia

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski skierował do Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o odmowę wpisu nowych władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, ponieważ zostały one powołane niezgodnie z prawem.

Poniżej publikujemy pełne treści trzech wniosków przewodniczącego KRRiT.

Pismo Przewodniczącego KRRiT do KRS w sprawie zmian w Polskiej Agencji Prasowej

Działając w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP przewidującym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, tym samym posiadając interes prawny w niniejszym wystąpieniu, wnoszę o odmowę dokonania wpisu zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Polska Agencja Prasowa S.A. (dalej jako „Spółka”) składanego przez powołany niezgodnie z prawem w dniu 19 grudnia 2023 r. zarząd Spółki.

Wskazać należy, iż działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonującego uprawnienia akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, odwołującego członków dotychczasowego zarządu oraz rady nadzorczej Spółki oraz powołującego nowych członków rady nadzorczej Spółki, która wadliwie i wbrew przepisom prawa powołała nowych członków zarządu Spółki, nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz art. 7 Konstytucji RP.

Jednocześnie działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło z pogwałceniem postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2023 r., który w sprawie o sygn. K 29/23 do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy zobowiązał Skarb Państwa m.in. do powstrzymania się od dokonywania zmian w składach osobowych organów spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji i Polskiej Agencji Prasowej.

Tłumaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jakkolwiek bezprzedmiotowe, że działał on rzekomo na podstawie uchwały Sejmu z dnia 19 grudnia 2023 r., która zobowiązywała go do takiego działania, stanowi wyłącznie próbę wytłumaczenia się z ewidentnie bezprawnego postępowania. Na podstawie art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nie ma przy tym mowy o uchwałach Sejmu, które przeze analogię do przepisów art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, mają charakter zarządzeń wewnętrznych organu, który je wydał i obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Jednakże nawet na podstawie art. 93 ust. 3 Konstytucji RP, uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest zasadny, a jego uwzględnienie konieczne.

Pismo Przewodniczącego KRRiT do KRS w sprawie zmian w Polskim Radiu

Działając w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP przewidującym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, tym samym posiadając interes prawny w niniejszym wystąpieniu, wnoszę o odmowę dokonania wpisu zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Polskie Radio S.A. (dalej jako „Spółka”) składanego przez powołany niezgodnie z prawem w dniu 19 grudnia 2023 r. zarząd Spółki.

Wskazać należy, iż działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonującego uprawnienia akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, odwołującego członków dotychczasowego zarządu oraz rady nadzorczej Spółki oraz powołującego nowych członków rady nadzorczej Spółki, która wadliwie i wbrew przepisom prawa powołała nowych członków zarządu Spółki, nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 1e ustawy o radiofonii i telewizji w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz art. 7 Konstytucji RP.

Jednocześnie działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło z pogwałceniem postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2023 r., który w sprawie o sygn. K 29/23 do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy zobowiązał Skarb Państwa m.in. do powstrzymania się od dokonywania zmian w składach osobowych organów spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Tłumaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jakkolwiek bezprzedmiotowe, że działał on rzekomo na podstawie uchwały Sejmu z dnia 19 grudnia 2023 r., która zobowiązywała go do takiego działania, stanowi wyłącznie próbę wytłumaczenia się z ewidentnie bezprawnego postępowania. Na podstawie art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nie ma przy tym mowy o uchwałach Sejmu, które przeze analogię do przepisów art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, mają charakter zarządzeń wewnętrznych organu, który je wydał i obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Jednakże nawet na podstawie art. 93 ust. 3 Konstytucji RP, uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest zasadny, a jego uwzględnienie konieczne.

Pismo Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmian w TVP

Działając w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w związku z art. 213 ust. 1 Konstytucji RP przewidującym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, tym samym posiadając interes prawny w niniejszym wystąpieniu, wnoszę o odmowę dokonania wpisu zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Telewizja Polska S.A. (dalej jako „Spółka”) składanego przez powołany niezgodnie z prawem w dniu 19 grudnia 2023 r. zarząd Spółki.

Wskazać należy, iż działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonującego uprawnienia akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, odwołującego członków dotychczasowego zarządu oraz rady nadzorczej Spółki oraz powołującego nowych członków rady nadzorczej Spółki, która wadliwie i wbrew przepisom prawa powołała nowych członków zarządu Spółki, nastąpiło z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego – w szczególności art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 1e ustawy o radiofonii i telewizji w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz art. 7 Konstytucji RP.

Jednocześnie działanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło z pogwałceniem postanowienia zabezpieczającego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2023 r., który w sprawie o sygn. K 29/23 do czasu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy zobowiązał Skarb Państwa m.in. do powstrzymania się od dokonywania zmian w składach osobowych organów spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Tłumaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jakkolwiek bezprzedmiotowe, że działał on rzekomo na podstawie uchwały Sejmu z dnia 19 grudnia 2023 r., która zobowiązywała go do takiego działania, stanowi wyłącznie próbę wytłumaczenia się z ewidentnie bezprawnego postępowania. Na podstawie art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nie ma przy tym mowy o uchwałach Sejmu, które przeze analogię do przepisów art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, mają charakter zarządzeń wewnętrznych organu, który je wydał i obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Jednakże nawet na podstawie art. 93 ust. 3 Konstytucji RP, uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest zasadny, a jego uwzględnienie konieczne.

 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Maciej Świrski