Rozpoczął się I Całoroczny Festiwal Literatury Gnieźnieńskiej

POD PATRONATEM SDP. „Wielką i małą literaturę Gniezna. I Całoroczny Festiwal Literatury Gnieźnieńskiej” to tytuł cyklu imprez przygotowanych przez Gnieźnieński Klub Literacki oraz Miejski Ośrodek Kultury według koncepcji Dawida Junga.

 

Festiwal zainaugurowano w sobotę 21 września otwarciem wystawy na dziedzińcu Starego Ratusza pt. Poczet kasztelanów i starostów gnieźnieńskich I Rzeczypospolitej. Wśród zapomnianych dziś gnieźnieńskich kasztelanów i starostów przypomniano m.in. kasztelana Jana Czarnkowskiego (w 1430 r. zatrzymał poselstwo cesarza Zygmunta Luksemburskiego wiozące koronę dla Witolda, wielkiego księcia Litwy), kasztelana Dobrogosta Ostroroga (w 1440 r. poseł do sułtana Amurata), starostę Ambrożego Pampowskiego (odsprzedał w 1501 r. starostwo gnieźnieńskie za kwotę 3930 florenów weneckich i 385 grzywien Zygmuntowi Jagiellończykowi, późniejszemu królowi znanemu jako Zygmunt I Stary) czy kasztelana Erazma Kretkowskiego, dzięki któremu zadebiutował Jan Kochanowski.

 

Na wystawie obecni byli urzędujący starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz były starosta, Dariusz Pilak, który odniósł się do dziedzictwa I Rzeczypospolitej. Po wystawie, w ramach wspólnego spaceru, oprowadzał ubrany w sarmacki żupan Dawid Jung, autor wystawy.

 

Następnie publiczność udała się do „Sali Poetów Gnieźnieńskich” w Starym Ratuszu, gdzie odbyła się druga część inauguracji festiwalu pt. Sarmacja po gnieźnieńsku. Gnieźnianie w staropolskiej poezji XVI i XVII w.

 

Wiersze interpretowały Zuzanna Chełek oraz Ola Banaszak, uczestniczki Gnieźnieńskiego Klubu Literackiego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie (obecnie jest to najstarszy funkcjonujący w Polsce klub literacki prowadzony przez Wojciecha Grupińskiego i Dawida Junga, wcześniej jego instruktorami byli m.in. Krzysztof Szymoniak, Tomasz Wincenty Rzepa i Sławomir Kuczkowski).

 

W trakcie prezentacji poezji tworzonej dla staropolskich gnieźnian lub przez samych mieszkańców Grodu Lecha, można było posłuchać również dawnych pieśni bitewnych Litwinów, Tatarów, Kozaków i Turków.

 

Festiwal odbywa się w każdą trzecią sobotę miesiąca, już w październiku Gnieźnieński Klub Literacki oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zapraszają na wydarzenie pt. Gnieźnianin Kazimierz Filip Wize – tłumacz genialny, czyli: o przekładzie z 1913 r. dwudziestu sześciu wierszy Emila Verhaerena. Prelekcji oraz wierszy będzie można posłuchać w interpretacji uczestników GKL-u.

 

Organizatorem „Wielkiej i małej literatury Gniezna. I-go Całorocznego Festiwalu Literatury Gnieźnieńskiej” jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, festiwal objęty jest honorowym patronatem: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i „Zeszytów Poetyckich”.

 

 

PROGRAM 2019/2010

 

WIELKA I MAŁA LITERATURA GNIEZNA

I CAŁOROCZNY FESTIWAL LITERATURY GNIEŹNIEŃSKIEJ

Koncepcja artystyczna: Dawid Jung

 

 

PAŹDZIERNIK 2019

 

GNIEŹNIANIN KAZIMIERZ FILIP WIZE – TŁUMACZ GENIALNY,

czyli: o przekładzie z 1913 r. dwudziestu sześciu wierszy Emila Verhaerena 

Wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

 

LISTOPAD 2019

 

GNIEŹNIEŃSKIE ZADUSZKI POETYCKIE,

czyli: Najwięksi lirycy Gniezna XX w. – Anna Piskurz, Tomasz W. Rzepa i Sławek Kuczkowski

Wiersze w interpretacji uczestników GKL + wspomnienia przyjaciół i znajomych literatów

 

 

GRUDZIEŃ 2019

 

PIEŚŃ NAJPRZEDNIEJSZA Z PIEŚNI SALOMONOWYCH,

czyli: Daniel Mikołajewski (zm. 1633 r. pod Gnieznem), jeden z najsłynniejszych tłumaczy biblijnych w historii

Wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

 

STYCZEŃ 2020

 

URODZINY GNIEŹNIANINA – WERNERA ALBERTIEGO!

Ulubieniec europejskich kompozytorów, śpiewak operowy i poeta, w 157. rocznicę urodzin.

Prelekcja i wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

 

LUTY 2020

 

1) JOLENTIANA W LEGENDACH I ANONIMOWEJ POEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Bł. Jolenta, córka króla Węgier Beli IV, żona księcia Bolesława Pobożnego,

jej potomkami byli cesarze i królowie: Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Węgier, Francji, Anglii, Szkocji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Włoch, Brazylii, Meksyku i in.

Wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

2) Wystawa: CESARSCY I KRÓLEWSCY POTOMKOWIE BŁ. JOLENTY NA TRONACH EUROPY, AFRYKI, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I POŁUDNIOWEJ

Przygotowanie i kustosz wystawy: Dawid Jung

 

 

MARZEC 2020

 

GNIEZNO, MIASTO DZIADOWSKIE

Wątki dziadowskie w anonimowej poezji gnieźnieńskiej

Wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

 

KWIECIEŃ 2020

 

JAN ALBERTRANDI (1731-1808) – ZAPOMNIANY GNIEŹNIANIN,

POETA I PUBLICYSTA, PRZYJACIEL OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Prelekcja i fragmenty poezji oraz prozy w interpretacji uczestników GKL

 

 

MAJ 2010

 

HEINRICH HEINE W GNIEŹNIE

Geniusz niemieckiego romantyzmu o Polakach i Gnieźnie

Fragmenty z pamiętników i wiersze w interpretacji uczestników GKL

 

 

 

Patronaty honorowe:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Warszawie o. w Łodzi

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Warszawie o. w Poznaniu

„Zeszyty Poetyckie”