Konkurs o Nagrody SDP 2019. Przedłużony termin przyjmowania prac

W związku z licznymi prośbami dziennikarzy termin składania prac do Konkursu o Nagrody SDP został przedłużony do 15 lutego 2020 r.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w 2019 roku. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie.

 

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą aż w 15 kategoriach. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

 

Pozostałe kategorie konkursowe:

 

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

 

Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej

 

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

 

Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej

 

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne

 

Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności

 

Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej

 

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie

 

Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej

 

SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagrody im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

 

W ramach konkursu SDP przyznawana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

 

W tym roku SDP wprowadziło do regulaminu Nagrodę Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej jako piętnastą kategorię konkursową.

 

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2019 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

 

Laureatów najlepszych publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.

 

Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również będzie przebiegać dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, w drugim etapie laureatów wybierze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie.

 

Karta zgłoszenia (pobierz)

 

Laureatów Nagród SDP 2019 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w marcu br., na która odbędzie się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl.

 

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są na stronie Pracowni Wolnego Słowa SDP (tutaj)

 

FUNDATORZY ORAZ SPONSORZY KONKURSU

 

GŁÓWNY PARTNER KONKURSU

 

PARTNERZY I PATRONI

 

 

KONKURS WSPIERA

PATRONI MEDIALNI