Home / Bez kategorii  / Konkurs o Nagrody SDP 2019. Przedłużony termin przyjmowania prac

Konkurs o Nagrody SDP 2019. Przedłużony termin przyjmowania prac

W związku z licznymi prośbami dziennikarzy termin składania prac do Konkursu o Nagrody SDP został przedłużony do 15 lutego 2020 r.

 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w 2019 roku. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie.

 

W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznane będą aż w 15 kategoriach. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

 

Pozostałe kategorie konkursowe:

 

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

 

Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej

 

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

 

Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej

 

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne

 

Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności

 

Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej

 

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie

 

Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej

 

SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagrody im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

 

W ramach konkursu SDP przyznawana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

 

W tym roku SDP wprowadziło do regulaminu Nagrodę Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej jako piętnastą kategorię konkursową.

 

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2019 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

 

Laureatów najlepszych publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.

 

Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również będzie przebiegać dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, w drugim etapie laureatów wybierze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie.

 

Karta zgłoszenia (pobierz)

 

Laureatów Nagród SDP 2019 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w marcu br., na która odbędzie się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl.

 

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są na stronie Pracowni Wolnego Słowa SDP (tutaj)

 

FUNDATORZY ORAZ SPONSORZY KONKURSU

 

GŁÓWNY PARTNER KONKURSU

 

PARTNERZY I PATRONI

 

 

KONKURS WSPIERA

PATRONI MEDIALNI

 

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close