Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego

Do 20 stycznia 2020 roku można zgłaszać prace do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Pula nagród wynosi 25 000 euro.

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze materiały dziennikarskie opublikowane w 2019 r, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada, przybliżają  życie codzienne oraz problemy społeczne Polaków i Niemców.  Prace nadsyłane na konkurs powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw.

 

Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

 

Nagroda przyznana zostanie w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Laureat każdej z nich otrzyma 5 000 euro.

 

Dziennikarki, dziennikarze, redakcje, wydawnictwa i nadawcy mogą zgłaszać dowolną liczbę prac.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 4 – 5 czerwca 2020 r. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku. W 2008 roku po raz pierwszy została ona wręczona podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Fundatorami są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, a także trzy polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie oraz trzy niemieckie kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia. W latach 2007 – 2019 nagrodę wspierała także Fundacja Roberta Boscha.

 

W grudniu 2013 roku Nagroda Dziennikarska, decyzją fundatorów, zyskała imię Tadeusza Mazowieckiego. Wyrazili oni w ten sposób swoje uznanie dla działalności dziennikarskiej pierwszego demokratycznego premiera Polski po 1989 roku oraz działacza na rzecz praw obywatelskich.

 

Rok później po raz pierwszy przyznano  Nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”, która honoruje materiały przygotowane przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich dokumentujące integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu.

 

W 2018 roku, w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz medialny, do konkursu dołączyła kategoria Multimedia.  Przyznawana jest jako wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości jakie daje w mediach internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. W przypadku prac zgłaszanych do tej kategorii równie ważne jak warsztat dziennikarski i dobrze opowiedziana historia jest też innowacyjne opracowanie materiału pod względem technologicznym.

 

Warunki konkursu oraz więcej informacji o Nagrodzie: http://dnimediow.org/nagroda-dziennikarska-tadeusza-mazowieckiego.html.

 

Na zdjęciu Natalie Steger oraz Milena Drzewiecka, laureatki Nagrody 2019 w kategorii Telewizja.

Fot. Hans Scherhaufer.

(tekst promocyjny)