Sąd zgodził się w przejęcie właściciela Radia ZET przez Agorę. UOKiK zapowiada apelację

Fot. Eurozet

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 maja wydał wyrok zmieniający decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującą przejęcia przed Agorę kontroli nad spółką Eurozet.

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny w styczniu 2021 roku zakazał przejęcia właściciela Radia ZET, spółki Eurozet przez Agorę, gdyż uznał, że w wyniku tej transakcji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Sąd nie zgodził się z argumentami urzędu, 12 maja zmienił decyzję prezesa UOKiK i zgodził się na przejęcie.

Jak podała Agora w komunikacie giełdowym, z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że sąd, uwzględniając argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznał, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.

Wyrok nie jest prawomocny, prezes UOKiK już zapowiedział odwołanie.

„Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie SOKiK nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty” – stwierdził Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie prasowym.

UOKiK podkreślił, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet.

opr. jka, źródła: Agora, UOKiK