SDP Cafe rozmowy dziennikarzy z twórcami kultury. Edycja 2