Spotkanie autorskie Zdzisława Piaskowskiego poświęcone książce „BezKresy Ryszarda Bitowta”

Fot. Mirosław Kleczkowski

Za sprawą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbyło się pierwsze spotkanie autorskie Zdzisława Piaskowskiego dot. jego debiutanckiej książki „BezKresy Ryszarda Bitowta”. Wydarzenie zainteresowało wielu mieszkańców, co przełożyło się na frekwencyjny rekord – na spotkaniu było ponad 100 osób!

Ryszard Bitowt to żywa legenda Mrągowa. Założyciel wielu stowarzyszeń, pedagog, kolekcjoner i regionalista. Jego losy od początków na Wileńszczyźnie poprzez Pieszkowo i późniejsze lata w Mrągowie śledzimy za sprawą Zdzisława Piaskowskiego, który wielokrotnie odwiedził bohatera swojej debiutanckiej książki.

– Na rozmowach z Ryszardem Bitowtem spędziłem wiele dni i wieczorów. To był dobry czas. Każde spotkanie zaczynaliśmy od omówienia bieżących spraw, by przejść niepostrzeżenie do historii jego życia – powiedział podczas spotkania autor Zdzisław Piaskowski.

Książka „BezKresy Ryszarda Bitowta” to fabularyzowana biografia życia Ryszarda Bitowta i niezwykle barwny opis historii jego rodziny. Akcja książki toczy się w poturbowanej wojnami Wileńszczyźnie od czasu pierwszej wojny światowej do początku lat sześćdziesiątych XX wieku w powojennej Polsce. Opowieść zostaje zakończona 1 września 1963 roku w Wyszemborku, życie Bitowta toczy się jednak dalej. Czy w przyszłości doczekamy się kontynuacji, w której zawarte będą te bardziej znane fragmenty życiorysu bohatera?

– Wszyscy mamy taką nadzieję. Ryszard Bitowt niezwykle ucieszył się z książki i chciałby kontynuować swoją biografię. Do spotkań w tej konkretnej sprawie jednak do tej pory nie doszło. Skupiliśmy się na zakończeniu książki, jej promocji oraz przygotowaniu spotkań autorskich. Mam nadzieję, że na wiosnę rozpoczniemy dalszą pracę – dodaje autor.

Spotkanie autorskie odbyło się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w „tłusty czwartek”. Nie mogło więc zabraknąć najlepszych pączków przygotowanych przez „Jagodziankę”. Wydarzenie poprowadzili: wiceprezes W-M O SDP Mateusz Kossakowski oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie Anna Wysuwa-Szefler. Fragmenty pochodzące z książki przeczytał Krzysztof Matusiak. Na sali z przyczyn zdrowotnych zabrakło niestety bohatera książki, który przygotował jednak specjalne przemówienie. Jego osobę reprezentowały dzieci: Aleksandra oraz Jarosław Bitowt.

– Ryszard Bitowt jest osobą niezwykle otwartą, która zawsze chętnie dzieliła się swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą. Gdy poznałem go kilka lat temu wiedziałem, że jego historia to wręcz gotowy materiał na powieść. Gdy Zdzisław Piaskowski powiedział mi w sekrecie, że pracuje nad książką, postanowiłem zrobić wszystko by pomóc w zmaterializowaniu tych zamierzeń. Książka miała wiele życzliwych dusz, dzięki którym możemy się tu dzisiaj spotkać – powiedział tuż po rozpoczęciu spotkania Mateusz Kossakowski.

Książka ukazała się w listopadzie ubiegłego roku przy okazji Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale pierwsze „pełnoprawne” spotkanie autorskie odbyło się w Mrągowie, miejscu niezwykle ważnym dla Ryszarda Bitowta. W tej miejscowości założył wiele stowarzyszeń, był autorem wielu inicjatyw, to także tu mieszka od wielu lat. Ale to temat na inną opowieść… miejmy nadzieję, że te historie znajdą się w fabule 2. części książki.