Spotkanie polskich redakcji działających na Wschodzie

6 listopada 2020 r. zaplanowano VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Przedstawiciele ponad 50 redakcji oraz zaproszeni goście będą uczestniczyli w spotkaniu online. Część otwartą spotkania będzie można obejrzeć na kanałach FB i YouTube: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ida.pol.org.pl i kresy24.pl.

 

W spotkaniu Federacji wezmą udział przedstawiciele redakcji m.in. z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Kirgistanu, Kazachstanu, Słowacji, Czech, Mołdawii i Węgier.
W części otwartej spotkania będą również uczestniczyli goście z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Członkowie Federacji spotykają się regularnie od 2013 roku, aby dyskutować o sytuacji polskich mediów na Wschodzie i przypominać polskim władzom o swoich postulatach. Zjazdy Federacji służą również do integracji środowiska dziennikarskiego, sprzyjają poszerzaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. W ramach zjazdów odbywają się Walne Zebrania członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, podczas których przyjmowane są uchwały i wybierane władze Federacji na kolejną kadencję.

 

W tym roku, podczas spotkania odbędzie się debata o Roli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej – Trójmorze, Trójkąt Lubelski, w której udział wezmą: prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Krzysztof Skowroński, Paweł Bobołowicz, Wojciech Jankowski, Grzegorz Kuczyński, Andrzej Pisalnik, Rajmund Klonowski, moderatorem spotkania będzie Piotr Pogorzelski.

 

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie to organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Federację powołali 24 września 2013 roku przedstawiciele ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRS, uczestniczący w konferencji „Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja. Federacja została założona jako ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.

 

Za organizację spotkań odpowiadają Fundacja „Pomoc Polakom Na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

opr. jka, źródło: Fundacja Wolność i Demokracja