Sprostowanie do tekstu na stronie sdpwarszawa.pl

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystąpił do Redaktora Naczelnego www.sdpwarszawa.pl, czyli strony internetowej oddziału Warszawskiego SDP o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie zostały opublikowane w materiale prasowym pt. „Jedynowładztwo na Foksal” w dniu 13.02.2021 r. Tekst jest anonimowy, podpisano go jedynie „Redakcja” .

 

SPROSTOWANIE

 

W związku z artykułem pt. „Jedynowładztwo na Foksal” z dnia 13.02.2021 r. SDP prostuje zawarte w nim informacje:

 

1.Nie jest prawdą, że Prezes SDP Krzysztof Skowroński po raz kolejny, jednoosobowo zwolnił firmę Prominentis z opłaty czynszowej za najem lokalu w budynku SDP. Aneks do umowy najmu został podpisany przez Prezesa oraz Skarbnika SDP.

 

2.Nie jest prawdą, że zwolnienie za styczeń 2021 wynosi 100 % czynszu. Zwolnienie dotyczy należności głównej. Firma została obciążona wszystkimi  opłatami eksploatacyjnymi.

 

3,Nie jest prawdą, że decyzja o zwolnieniu z czynszu firmy Prominentis została podjęta bez wiedzy Zarządu SDP. Decyzja ta była dyskutowana z niektórymi członkami ZG SDP.

 

4.Nie jest prawdą, że Dom Dziennikarza w Kazimierzu n. Wisłą już od niemal roku jest w identycznej sytuacji jak „Villa Foksal” i przez cały rok 2020 otrzymał niewielką tylko, symboliczną pomoc z ZG SDP. Przez okres pandemii ZG SDP utrzymał etaty pracowników DPT oraz ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne Domu, mimo iż ten praktycznie nie funkcjonował.

 

5.Nie jest prawdą, że łączna ulga przyznana temu jednemu najemcy sięga już niemal 200 tysięcy złotych. Kwota zwolnienia z czynszu dla firmy Prominentis jest dużo mniejsza. Aneks do umowy objęty jest tajemnicą handlową.

 

6.Nie jest prawdą, że pracownicy Domu  Pracy Twórczej  w Kazimierzu Dolnym przez długi czas nie mogli doczekać się nawet najskromniejszego wsparcia. Pracownikom DPT utrzymano zatrudnienie i wynagrodzenie w okresie pandemii, mimo że nie świadczyli oni pracy przez większą część 2020 r. z powodu zamknięcia hoteli i restauracji.

 

7.Nie jest prawdą, że Statut SDP  daje Prezesowi  uprawnienia do podejmowania decyzji wyłącznie w granicach upoważnienia przekazanego przez Zarząd. Wg statutu SDP uchwała ZG wymagana jest dla nabywania, zbywania  i obciążania nieruchomości i ruchomości. Aneksy do umów z najemcami nie wymagają takiej uchwały.

 

8.Nie  jest prawdą, że propozycja rozmów p. Sobańskich przez długi czas otoczona była aurą tajemnicy. Gdy do ZG SDP wpłynęła propozycja p. Sobańskich dotycząca Domu Dziennikarza, od razu poinformowano Komisję Rewizyjną i ZG SDP.

 

Krzysztof Skowroński, Prezes Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Jolanta Hajdasz, Wiceprezes Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Aleksandra Rybińska, Skarbnik Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Jadwiga Chmielowska, Sekretarz  Generalny Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Maria Giedz, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Wanda Nadobnik, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Piotr Legutko, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich

 

Mariusz Pilis, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Dziennikarzy Polskich