Stanowisko Zarządu Oddziału w Katowicach SDP w sprawie bezprawnego przejęcia mediów publicznych

Obserwując obecną sytuację związaną z siłowym przejęciem władzy w mediach publicznych, jako Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Katowicach, stanowczo protestujemy przeciwko łamaniu prawa.

Wszelkiego rodzaju zmiany w mediach publicznych powinny odbywać się zgodnie z ustawami, w granicach prawa, bez pominięcia organów specjalnie do tego powołanych. Należy podkreślić, że dotychczasowe działania ministerstwa w tej sprawie odbyły się z pominięciem Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na podstawie uchwały podjętej przez Sejm RP.

Działania wymierzone w media publiczne są całkowicie bezprawne, łamią wolność słowa i podważają niezależność mediów publicznych. Apelujemy do polityków, by wszelkiego rodzaju zmiany w mediach publicznych odbywały się w sposób cywilizowany z poszanowaniem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Zarząd Oddziału SDP w Katowicach
Paweł Gąsiorski – Prezes Zarządu
Grzegorz Wacławik – Wiceprezes Zarządu
Teresa Koziatek – Sekretarz
Małgorzata Irena Skórska – Skarbnik
Joanna Jadwiga Chmielowska – Członkini Zarządu