TK: zmiany w mediach publicznych niezgodne z Konstytucją

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Wikipedia

Trybunał Konstytucyjny wydał w czwartek wyrok, w myśl którego zmiany w mediach publicznych dokonane przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, w oparciu o Kodeks spółek handlowych, są niezgodne z Konstytucją RP.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym, z mocy samej ustawy – Kodeks spółek handlowych, obejmują także jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji, są niezgodne z art. 2 Konstytucji – orzekł  Trybunał Konstytucyjny.

Wspomniany w wyroku TK artykuł Konstytucji mówi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym”.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że „wszelkie decyzje wydane w odniesieniu do jednostek publicznej radiofonii i telewizji na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie ustawy – Kodeks spółek handlowych nie wywołują żadnych skutków prawnych”.

Sprawą mediów publicznych TK zajął się na wniosek grupy posłów, reprezentowanych przez posła PiS Krzysztofa Szczuckiego.

Na wyrok TK natychmiast zareagowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W komunikacie opublikowanym w serwisie X uznało, że wyrok TK „nie ma jakiejkolwiek doniosłości prawnej”.

„Orzeczenia i uchwała wydane w ostatnich latach przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy, odnoszące się do obecnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego, w tym całokształtu okoliczności obsadzenia i funkcjonowania tej instytucji, potwierdzają, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy powszechnie obowiązującej i nie są ostateczne. Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące” – stwierdziło MKiDN.

opr. jka, źródła: tybunal.gov.pl, X