Uchwała ZG SDP w sprawie obecności dziennikarzy w strefie stanu wyjątkowego

Zarząd Główny SDP przyjął uchwałę, w której zwrócił się z apelem do władz RP o umożliwienie akredytowanym dziennikarzom obecności w strefie stanu wyjątkowego.

 

Poniżej treść uchwały:

 

„Świadomi niebezpieczeństwa wynikającego ze stanu wojny hybrydowej  na granicy polsko – białoruskiej inspirowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki apelujemy do władz RP o umożliwienie obecności akredytowanych dziennikarzy w miejscach konfliktu i udzielenie im wszelkiej pomocy w wykonywaniu dziennikarskich obowiązków.

 

ZG SDP przypomina, iż umożliwienie pracy dziennikarzy w miejscach wszelkich wydarzeń i konfliktów, w tym konfliktów o charakterze wojennym, jest obowiązkiem przedstawicieli władz demokratycznego państwa zgodnie z aktami prawa międzynarodowego, w tym z Europejską Konwencją Praw Człowieka, do których przestrzegania zobowiązała się państwo polskie. Jednocześnie apelujemy o podjęcie działań, w celu zapewnienia dziennikarzom na granicy polsko białoruskiej godnych i niezagrażających ich bezpieczeństwu warunków pracy.”