UOKiK nie będzie badał wpływu zakupu Polska Press przez Orlen na pluralizm mediów

Odpowiadając na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny stwierdził, że nie ma możliwości oceny wpływu zakupu Polska Press przez PKN Orlen na pluralizm mediów.

 

Sfinalizowanie umowy zakupu przez polski koncern paliwowy wydawcy gazet i dzienników lokalnych, spółki Polska Press, zależy od pozytywnej decyzji UOKiK. 16 grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przesłał do prezesa urzędu Tomasza Chróstnego pismo, w którym wyraził swoje zastrzeżenia wobec tej transakcji. Zdaniem rzecznika zakup koncernu medialnego przez spółkę kontrolowaną przez Skarb Państwa rodzi różne zagrożenia, m.in. wolna prasa, której jedną z cech jest rzetelny krytycyzm wobec władzy, może się przekształcić w biuletyn propagandowy (pisaliśmy o tym TUTAJ).

 

Prezes UOKiK w odpowiedzi na pismo RPO wytłumaczył „iż decyzje organu antymonopolowego w sprawach dotyczących koncentracji mają na celu ocenę planowanych koncentracji wyłącznie pod kątem zachowania warunków konkurencji, bowiem tylko takie uprawnienia ustawa przyznaje Prezesowi Urzędu. Oznacza to, że Prezes Urzędu nie ma możliwość i oceny innych aspektów projektowanej transakcji w tym np. oceny wpływu koncentracji na pluralizm mediów.”

 

Tomasz Chróstny zaznaczył, że  „oceniając każdą koncentrację w zakresie jej wpływu na rynek opiera się wyłącznie na kryteriach merytorycznych wyznaczonych przepisami ustawy i przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych stosowanych w prawie konkurencji, nie ulegając w swoich działaniach jakiejkolwiek presji politycznej, społecznej czy emocjom.”

 

opr. jka, źródło: rpo.gov.pl