W tym roku będą dwie Nagrody Złotej Ryby

POD PATRONATEM SDP. Fundacja Macieja Rybińskiego ogłosiła X Edycję Konkursu o  „Nagrodę Złotej Ryby” dla felietonistów i autorów komentarzy satyrycznych, którzy nie przekroczyli 40 lat. Poza tym wspólnie z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska organizuje I edycję konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”, do udziału w którym zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Poniżej szczegóły obu konkursów.

 

Fundacja Macieja Rybińskiego ogłasza

X Edycję Konkursu o  „Nagrodę Złotej Ryby”,

 

do którego zaprasza autorów felietonów i komentarzy satyrycznych publikowanych w prasie, radiu,  telewizji i Internecie.  Laureatem Konkursu może zostać autor, który w chwili opublikowania materiału nie przekroczył 40 lat.

 

Kapituła Konkursu będzie oceniać materiały opublikowane w tym roku do 30 września, a nadesłane do 5 października br. na adres:

[email protected] lub Kapituła Nagrody Macieja Rybińskiego, ul. Marii Rodziewiczówny 1/164, 04-187 Warszawa

 

W zgłoszeniu do konkursu należy podać: imię, nazwisko i wiek autora materiału, tytuł materiału i sam materiał, datę i miejsce publikacji, informacje kontaktowe ze zgłaszającym i autorem (adres, nr telefonu lub e-mail), krótkie uzasadnienie. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 22 października 2019 r., w X rocznicę śmierci Macieja Rybińskiego na publicznej uroczystości w Warszawie.

 

Zwycięzca otrzyma statuetkę „Złotej Ryby” i nagrodę pieniężną 10 000 zł.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wszyscy: osoby fizyczne (w tym sami autorzy), instytucje  i organizacje, a w szczególności dziennikarze, redakcje i wydawcy prasy oraz innych mediów, krytycy literaccy, członkowie Kapituły. Wyniki Konkursu ustala Kapituła w składzie:

 

Przewodnicząca – Aleksandra Rybińska, córka Macieja Rybińskiego,  członkowie – Andrzej Krauze, Krzysztof Masłoń, Jan Pietrzak, Tomasz Sakiewicz, Marcin Wolski i Rafał Ziemkiewicz. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody.

 

Konkurs jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

 


 

Fundacja Macieja Rybińskiego we współpracy z Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska ogłasza

I edycję konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”

do którego zaprasza się uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Celem I edycji konkursu publicystycznego o „Nagrodę Złotej Ryby – dla Młodych”, jest upamiętnienie postaci Macieja Rybińskiego – wybitnego dziennikarza, publicysty, felietonisty.

 

By wziąć udział w Konkursie należy napisać pracę na jeden z trzech poniższych tematów, a następnie przesłać do dnia 3 października 2019 r. do godziny 24:00 na adres mailowy [email protected]. Przesłana praca powinna spełniać wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu.

 

Tematy:

  1. Interpretacja
  • Maciej Rybiński „Przemówienia wygłoszone przez Ludwika XVI Burbona, króla Francji, dnia 17 lipca 1789 roku na Ratuszu w Paryżu”. (załącznik nr 1 do Informacji Konkursowej).
  1. Polemika
  • „Krytycy Powstania motywowani jak Hitlerowcy?” Felieton Macieja Rybińskiego z okazji 60 rocznicy PW (załącznik nr 2 do Informacji Konkursowej).
  1. Bajka – napisać własną bajkę inspirowaną bajkami Macieja Rybińskiego. Źródła:
  • Maciej Rybiński „Bajeczki Ekonomiczne”, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, (wybrane bajki – załącznik nr 3 do Informacji Konkursowej);
  • Maciej Rybiński „Prawa Człowieka? Ja się zrzekam” Felietony opublikowane w Gazecie Polskiej w latach 2005-2009. (wybrane felietony – załącznik nr 4 do Informacji Konkursowej).

 

Nagrody

Nazwiska 3 Zwycięzców zostaną ogłoszone w dniu 15 października 2019 r. Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć, zgodnie z postanowieniami regulaminu, na koszt Organizatorów w Gali, która odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w Warszawie.

 

Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci karty prezentowej o wartości 200 zł do księgarni internetowej. Szkoła, w której uczy się Zwycięzca, otrzyma taką kartę o wartości 800 zł.

 

Patroni medialni: SDP, wpolityce.pl, Do Rzeczy,Sieci, Radio Wnet, Blogpress

 

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI