Wielka Nagroda im. Witolda Hulewicza dla Krzysztofa Skowrońskiego

Grand Prix XXIV Edycji Nagród im. Witolda Hulewicza przyznano Krzysztofowi Skowrońskiemu, twórcy Radia WNET i „Kuriera WNET”, prezesowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 

Gala rozdania nagród odbyła się w czwartek, 21 listopada w warszawskim Domu Literatury. Krzysztofa Skowrońskiego wyróżniono „za wysoką rangę dziennikarstwa oraz działalność społeczną i organizacyjną na wielu polach”.

 

Nagroda imienia Witolda Hulewicza jest przyznawana przez Stowarzyszenie, które powstało, aby utrwalać pamięć Witolda Hulewicza (1895-1941), pisarza, poety, tłumacza, organizatora życia kulturalnego, wydawcy, współtwórcy Polskiego Radia, redaktora pierwszego podziemnego pisma w latach okupacji hitlerowskiej „Polska Żyje”.

 

Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza przyznano pośmiertnie mjr. Henrykowi Sucharskiemu, dowódcy Westerplatte, dwukrotnemu Kawalerowi Virtuti Militari za niezłomną służbę Polsce.

 

Nagrody im. Witolda Hulewicza związane z obroną dobrego imienia Komendanta i Żołnierzy Westerplatte otrzymali: Bronisław Błach, Natalia Błaszków, Karol Klukowski, Marek Mosio, Zbigniew Pancer, Helena Szatkowska i Marek Tomaszewski.

 

 

Laureaci Nagród im. Witolda Hulewicza za rok 2019

 

Aleksander Czajkowski-Ładysz i prof. Maria Pomianowska – za promocję Stanisława Moniuszki w Polsce i na świecie w 200. rocznicę urodzin twórcy Polskiej Opery Narodowej.

Marta Berowska – za całokształt twórczości poetyckiej i opracowanie baśni i legend polskich.

Aleksandra i Bogdan Biniszewscy – założyciele Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce na Mazowszu.

Beata Ciarska – nauczycielka, za codzienną promocję sztuki i krzewienie kultury plastycznej w Józefowie.

Bożena Gąsienica – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem za twórcze rozwijanie tradycji kulturalnych i edukacyjnych.

Zdzisław Ilski – profesor Politechniki Wrocławskiej, historyk ruchu ludowego, za prace o Jakubie Bojce, w szczególności za nurt patriotyczny w jego działalności politycznej.

Krzysztof Andrzej Jeżewski – poeta, tłumacz, norwidolog z Paryża, za promocję polskiej literatury we Francji.

Maria Konwicka – za książkę wspomnieniową o ojcu „Byli sobie raz”, wydaną przez ZNAK.

Paweł Komorowski – za fundamentalne albumy poświęcone dziejom polskiej szabli.

Danuta Kot – za wielkie serce i opiekę nad czworonogami.

Krzysztof Masłoń – pisarz, publicysta, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej.

Maciej Miąsko – za wielką wiedzę dotyczącą zwierzęcia, które od początku świata towarzyszy człowiekowi.

Tadeusz Mocarski – za całokształt twórczości poetyckiej i wierność rodzinnej ziemi.

Monika Piotrowska – za odkrycie Heleny Hulewiczowej, matki Witolda, jako jednej z pierwszych polskich artystek fotografii oraz dzienników Tadeusza Cypriana z Wielkiej Wojny.

Mirosław Prandota – za reportaże „Przepustka do raju” – książkę o Szwecji widzianej oczami Polaka.

Krystyna Stasiewicz – profesor związana ze środowiskiem naukowym Warmii i Mazur, specjalistka od literatury staropolskiej, za popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Księcia Poetów Biskupa Ignacego Krasickiego.

Bożena Stawikowska – malarka, za całokształt twórczości i utrwalanie na obrazach oraz kształtowanie w naturze piękna ogrodów Józefowa.

Magdalena Stopa – historyk sztuki, dziennikarka, za to, że ocalała dla pokoleń dziedzictwo kulturalne regionu w księdze „Podwaliny. Drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy”.

Wacław Szczepanik – za prace historyczne na podstawie dokumentów archiwalnych związane z dziejami Galicji.

Maryla Ścibor Marchocka – za obalanie stereotypów i uprzedzeń w zbiorze opowiadań „Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej”.

Edmund Żurek – za całokształt twórczości literackiej ze szczególnym podkreśleniem reportaży o dramacie Wielunia, miasta, w którym rozpoczęła się II wojna światowa.

Grand Prix Nagrody im Witolda Hulewicza: Krzysztof Skowroński – twórca Radia WNET i „Kuriera WNET” oraz Jarmarku WNET za wysoką rangę dziennikarstwa oraz działalność społeczną i organizacyjną na wielu polach.

Wielka Nagroda im. Witolda Hulewicza: Zbigniew Majewski – poeta, więzień polityczny PRL-u, społecznik, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.

 

opr. jka, źródło: www.hulewicz.org.pl