Wielkopolski Oddział SDP wybrał władze i delegatów na kolejną kadencję. Jolanta Hajdasz ponownie prezesem

Jolanta Hajdasz  została wybrana prezesem Wielkopolskiego Oddziału SDP prawie jednogłośnie, nie miała żadnego kontrkandydata. Głosowało na nią 24 z 26 obecnych na zebraniu członków WO SDP. 

Na zebraniu wybrano nowe składy wszystkich statutowych organów – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Członkowskiej. W Zarządzie Oddziału przez najbliższe 3 lata pracować będą : Aleksandra Tabaczyńska, Krystyna Różańska – Gorgolewska, Dawid Jung, Piotr Tomczyk i Hubert Jach.  W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponownie : Alicja Kopczyńska, Tadeusz Owczarzak-Gran i Marek Idzior, a Komisję Członkowską  tworzyć będą Barbara Ziółkowska, Andrzej Karpiński i Michał Michalski. Walne Zebranie WO SDP odbyło się 14 czerwca w Szkole Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu.

Wielkopolski Oddział SDP jest jednym z najwcześniej utworzonych  oddziałów SDP po reaktywacji Stowarzyszenia w 1989 r. zlikwidowanego w stanie wojennym. Jest także ( poza Warszawą) jednym z najliczniejszych, obecnie liczy 154 członków. W czasie zebrania wybrano także 8 delegatów na Walny Zjazd SDP, jaki ma się odbyć w Kazimierzu Dolnym w dniach 11-13 października b.r. Delegatami z Wielkopolski zostali : Anna Kopras-Fijołek, Irmina Kosmala, Dawid Jung, Andrzej Karpiński, Piotr Tomczyk, Tadeusz Owczarzak-Gran, Bartosz Garczyński i Hubert Jach. Z racji pełnienia obecnie funkcji z Zarządzie Głównym mandaty delegatów ma także 5 kolejnych osób z Wielkopolskiego Oddziału SDP – Jolanta Hajdasz (wiceprezes SDP), Aleksandra Tabaczyńska(skarbnik SDP), Krystyna Różańska-Gorgolewska (członek Komisji Interwencyjnej),  Barbara Ziółkowska (Rzecznik Dyscyplinarny) i Piotr Górski ( Przewodniczący Naczelnego Sądu Dziennikarskiego) .

Wielkopolski Oddział SDP organizuje co roku Konkurs Dziennikarski dla dziennikarzy z regionu,  przyznając nagrody w 4 kategoriach: Nagroda Główna, Nagroda Virtuti Civili, Nagroda im. Wojciecha Dolaty i Nagroda dla Młodych Dziennikarzy im. Wojciecha Cieślewicza.  Od dwóch lat organizuje te konkursy wspólnie z Oddziałem Lubuskim SDP.  Od 3 lat Zarząd WO SDP przyznaje także swoje honorowe wyróżnienie – Laur Wielkopolskiego oddziału SDP  najbardziej zasłużonym dziennikarzom z Wielkopolski.