Wystawa „Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku…”

Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zapraszają na wystawę „Za naszą i waszą wolność … Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Pamięć w stulecie zawarcia umowy warszawskiej”. Oglądać ją można przed Domem Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

Inauguracja wystawy odbyła się we wtorek , 15 października z udziałem prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Roberta Czyżewskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofa Skowrońskiego (na zdjęciu).

 

Ekspozycja upamiętnia jeden z ważniejszych sojuszy, jakie II Rzeczpospolita zawarła podczas dwudziestolecia międzywojennego.

 

Sojusz podpisany 21 kwietnia 1920 roku formalizował zawarte jeszcze w grudniu 1919 r. tajne porozumienie i umożliwił dalszą, wspólną walkę z bolszewikami. Polska uznała wówczas Ukraińską Republikę Ludową i Dyrektoriat jako rząd Ukrainy, a także zobowiązywała się do działań na rzecz jego uznania  przez państwa europejskie.   Bezpośrednim następstwem sojuszu była podjęta 25 kwietnia 1920 roku ofensywa przeciwko bolszewikom, zwana również wyprawą kijowską.  Armia ukraińska  walczyła u boku Wojska Polskiego również w dniach największego zagrożenia  dla naszego kraju, będąc jedynym liczącym się sojusznikiem w wojnie z bolszewikami.

 

Na szesnastu planszach  ukazane zostały skomplikowane  losy współpracy polityczno-wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury.

 

Wystawę można oglądać do 14 listopada 2019 r. przed siedzibą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – interwencje”.