X edycja Konkursu im. Seweryna Pieniężnego

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ogłasza X edycję Konkursu im. Seweryna Pieniężnego.

 

Konkurs jest skierowany do dziennikarzy i publicystów Warmii i Mazur, a także ludzi mediów z innych regionów, którzy w swojej twórczości podejmują tematykę warmińsko-mazurską. Do konkursu można zgłosić teksty drukowane, materiały radiowe i telewizyjne oraz opublikowane w Internecie.

Można zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W ramach zgłoszenia konkursowego należy przesłać pięć egzemplarzy każdej z prac.

W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: Główna Nagroda, Nagroda Wolności Słowa oraz Nagroda dla Młodego Dziennikarza (żurnaliści, którzy nie ukończyli 30. roku życia). Finał konkursu odbędzie się 25 lutego 2020 roku podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur.

Materiały konkursowe należy przesłać do 18 stycznia 2020 roku (data nadania przesyłki) na adres: Kapituła Nagrody im. Seweryna Pieniężnego, 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 12/3. Równocześnie należy poinformować drogą e-mailową o fakcie uczestnictwa w Konkursie (e-mail: [email protected]).

 

Materiały do pobrania:

KARTA_ZGLOSZENIA_2020

Konkurs 2020 Karta

 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział SDP