Zgłoszenia do Komisji Statutowej

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd Główny SDP w sprawie składu Komisji Statutowej Oddziały SDP wskazują jednego delegata, który weźmie udział w pracach komisji.

 

Zgłoszenia kandydatów z danymi (telefon, email) można przesyłać najpóźniej do 24 listopada br. na adres: [email protected].

 

Zakłada się, że pierwsze spotkanie Komisji odbędzie się jeszcze w tym roku w Warszawie.

 

Uchwała ZG w sprawie składu Komisji Statutowej TUTAJ.