Andrej Chadanowicz laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Andrej Chadanowicz, białoruski poeta i tłumacz, otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia ustanowioną przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Wyróżnienie przyznawane jest od 2001 roku. Mogą je otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez znakomitego redaktora i polityka, twórcę „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu – Jerzego Giedroycia, takimi jak bezinteresowna troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz pogłębianie dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Andrej Chadanowicz jako poeta debiutował w 2002 roku. Jego wiersze tłumaczone są na wiele języków. Sam również tłumaczy literaturę z angielskiego, francuskiego, ukraińskiego i polskiego. Przekładał poezję polskich twórców, np. Adama Mickiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Ryszarda Krynickiego.

 

opr. jka, źródło: rp.pl