Bezpłatna konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” zaprasza na konferencję i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy p.t.: „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach” Odbędą się one od 18 do 20 października 2019 r. w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Dziennikarze uczestniczący w wydarzeniu nie ponoszą opłaty konferencyjnej oraz kosztów noclegów i wyżywienia.

 

Zainteresowani uczestnictwem w tym niecodziennym powinni przesłać deklarację uczestnictwa (do pobrania tutaj) na adres email:  [email protected] w terminie, najpóźniej do dnia 08 października 2019 roku.

 

Program konferencji i warsztatów przyrodniczych dla dziennikarzy:

„O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach”

 

Termin: 18 – 20 października 2019 r.

Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego

 

Organizator:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą
w Szczecinku

 

Patronat honorowy:

 

Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk,

 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul

 

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ

 

Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych
(IUFRO),  Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski

Współpraca:

 

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”:

Nadleśnictwo Warcino

Nadleśnictwo Polanów

Nadleśnictwo Karnieszewice

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku

Nadleśnictwo Ustka

 

Piątek, 18.10.2019 r.

 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30

Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja

Godz. 18:00 – 18:10prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne

Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji

Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik”
–  założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora

Godz. 18:30 – 19:30dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
„Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”

Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

 

Sobota, 19.10.2019 r.

 

Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie

Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 8:15 – 9:00prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”

Godz. 9:00 – 9:45prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
w Sękocinie Starym – „Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu”.

Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa

Godz. 10:15 – 11:00prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”

Godz. 11:00 – 11:40prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”

Godz. 11:40 – 12:00dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt
w terenach zurbanizowanych”

Godz. 12:00 – 12:15 dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”

            Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 12:50Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników
„Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego”

Godz. 12:50 – 13:15dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – „Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach”

Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

Godz. 14:00 – 14:45dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka
w Częstochowie – „Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych”

Godz. 14:45 – 15:30dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”

Godz. 15:30 – 16:15prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”

Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa

Godz. 16:45 – 17:30prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
„Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”

Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski

Godz. 18:30 – 19:00sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja

Godz. 19:00 – kolacja

Niedziela, 20.10.2019 r.

Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim

Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino

Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:

Godz. 9:10 – 10:00 – Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie

Godz. 10:00 – 10:45 – dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?”

Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

Godz. 11:00 – 13:00 – Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego
osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa

Godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów

Godz. 13:20 – 14:00 – obiad