Home / Z życia mediów  / Bezpłatna konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy

Bezpłatna konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” zaprasza na konferencję i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy p.t.: „O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach” Odbędą się one od 18 do 20 października 2019 r. w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Dziennikarze uczestniczący w wydarzeniu nie ponoszą opłaty konferencyjnej oraz kosztów noclegów i wyżywienia.

 

Zainteresowani uczestnictwem w tym niecodziennym powinni przesłać deklarację uczestnictwa (do pobrania tutaj) na adres email:  stowarzyszenie-matecznik@wp.pl w terminie, najpóźniej do dnia 08 października 2019 roku.

 

Program konferencji i warsztatów przyrodniczych dla dziennikarzy:

„O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach”

 

Termin: 18 – 20 października 2019 r.

Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego

 

Organizator:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą
w Szczecinku

 

Patronat honorowy:

 

Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk,

 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul

 

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ

 

Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych
(IUFRO),  Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski

Współpraca:

 

Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”:

Nadleśnictwo Warcino

Nadleśnictwo Polanów

Nadleśnictwo Karnieszewice

Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku

Nadleśnictwo Ustka

 

Piątek, 18.10.2019 r.

 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30

Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja

Godz. 18:00 – 18:10prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne

Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji

Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik”
–  założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora

Godz. 18:30 – 19:30dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
„Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”

Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

 

Sobota, 19.10.2019 r.

 

Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie

Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

Godz. 8:15 – 9:00prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”

Godz. 9:00 – 9:45prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
w Sękocinie Starym – “Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu”.

Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa

Godz. 10:15 – 11:00prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”

Godz. 11:00 – 11:40prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”

Godz. 11:40 – 12:00dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt
w terenach zurbanizowanych”

Godz. 12:00 – 12:15 dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”

            Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

Godz. 12:30 – 12:50Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników
“Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego”

Godz. 12:50 – 13:15dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – “Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach”

Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

Godz. 14:00 – 14:45dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka
w Częstochowie – “Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych”

Godz. 14:45 – 15:30dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białymstoku „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”

Godz. 15:30 – 16:15prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”

Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa

Godz. 16:45 – 17:30prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
„Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”

Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski

Godz. 18:30 – 19:00sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja

Godz. 19:00 – kolacja

Niedziela, 20.10.2019 r.

Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim

Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino

Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:

Godz. 9:10 – 10:00 – Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie

Godz. 10:00 – 10:45 – dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?”

Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

Godz. 11:00 – 13:00 – Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego
osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa

Godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów

Godz. 13:20 – 14:00 – obiad

 

Podziel się!

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację plików cookies na swoim urządzeniu więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close