CMWP SDP ponownie o blokowaniu treści konserwatywnych w Internecie

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z zaniepokojeniem odnotowuje kolejne przypadki blokowania treści konserwatywnych przez platformę społecznościową YouTube i apeluje o cofnięcie tych decyzji oraz zaniechanie takiego działania w przyszłości.

 

W ostatnim czasie doszło do kolejnych blokad treści konserwatywnych w Internecie z powodu tzw. szerzenia nienawiści. Szczególnie niezrozumiałe i przez to bulwersujące jest usunięcie przez You Tube z tego powodu odcinka programu “Wierzę” red. Pawła Lisickiego, który 28 lipca b.r. ukazał się na antenie telewizji internetowej Wsensie.tv. Odcinek poświęcony był “nauce Kościoła w kontekście ideologii LGBT”, a zdaniem serwisu „miał szerzyć mowę nienawiści”. Było to tzw. pierwsze ostrzeżenie, które skutkuje blokadą publikacji nowych treści (w tym relacji i transmisji) na tydzień. Podobne ostrzeżenie 28 lipca otrzymała telewizja internetowa wRealu24.pl, która przez to nie może na swoim kanale publikować nowych treści, relacji i transmisji. Zniknęły też opublikowane przez nią filmy, które zostały uznane przez serwis za szerzące mowę nienawiści. Wg informacji Redakcji wRealu24.pl kanał został niespodziewanie i bez wyjaśnienia odblokowany 1 sierpnia, po czym po rozpoczęciu nadawania na nim transmisji z obchodów w Warszawie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, został ponownie zablokowany przez platformę YouTube. Serwis nie wyjaśnił przyczyn ponownego zablokowania tego konta. Przekazano jedynie standardową informację, iż serwis stwierdził naruszenie zasady dotyczącej szerzenia nienawiści. Telewizja wRealu24.pl, którą dotknęła ponownie taka blokada, nie była informowana, w jaki sposób naruszyła „zasadę dotyczącą szerzenia nienawiści ” podczas transmisji z przebiegu w Warszawie Godziny W i próby relacjonowania Marszu Powstania Warszawskiego.

 

CMWP SDP przypomina iż usuwanie treści z portali społecznościowych bez wskazania konkretnych przykładów naruszenia regulaminu serwisu i bez realnej możliwości odwołania się przez ich autorów narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Ze względu na powszechność serwisu społecznościowego YouTube działanie takie ma charakter cenzury czyli kontroli publicznego przekazywania informacji, ograniczającej wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań.

 

CMWP SDP apeluje o cofnięcie tych decyzji oraz zaniechanie takiego działania w przyszłości.

 

dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP

Warszawa 2 sierpnia 2019

 

Źródło: CMWP SDP

https://cmwp.sdp.pl/cmwp-sdp-ponownie-o-blokowaniu-tresci-konserwatywnych-w-internecie/