Działalność Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP w 2019 roku

Koniec roku, to jak zwykle czas podsumowań i refleksji, warto więc podsumować także działalność Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przypomnę, że Ojcem Klubu jest Wiesław Stradomski (1927-2012) – dziennikarz, reżyser, literat, społecznik, patriota, członek SDP i ZAiKS-u, który w 2005 r. założył i prowadził Klub aż do swego odejścia w wieku 85 lat. Ja zostałam przewodniczącą Klubu z Jego namaszczenia (pragnę dodać, że odbyło się też normalne głosowanie) i prowadzę Klub od jesieni 2012 r.

 

Cieszę się, że i w 2019 roku udało nam się organizować co miesiąc (poza wakacjami) regularne spotkania, w każdą pierwszą środę miesiąca (poza Spotkaniem Opłatkowym, które odbyło się we wtorek, 10 grudnia 2019 r.). I tak:

 

– 9 stycznia 2019 r. – gościliśmy w Klubie prof. Kazimierza Świegockiego, poetę, filozofa, krytyka literackiego, wykładowcę akademickiego.

 

– 6 lutego 2019 – naszym gościem był Jan Kuraciński – artysta rzeźbiarz, absolwent warszawskiej ASP, członek ZPAP, który większość życia spędził w Nowym Jorku. Spotkanie prowadził zaprzyjaźniony z nim Janusz Pichlak, który też zaprezentował swój film o artyście.

 

– 6 marca 2019 r. – wystąpił mjr dr nauk humanistycznych Dariusz Fudali z tematem: „Więzienie Warszawa-Mokotów w latach 1945-1946 – pierwsze lata komunistycznej represji”.

 

– 3 kwietnia 2019 r. – udało się zaprosić bardzo zajętego na planach filmowych, znanego aktora Marcina Kwaśnego, z którym rozmowę przeprowadziła Elżbieta Królikowska-Avis.

 

– 8 maja 2019 r. – mieliśmy spotkanie klubowe wyjazdowe Opinogóra-Ciechanów, ze zwiedzaniem Muzeum Romantyzmu, Zamku Książąt Mazowieckich oraz prelekcją dr Teresy Kaczorowskiej: „15 lata wskrzeszania z niepamięci „polskiego Horacego” z Mazowsza –  ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego”.

 

–  29 maja 2019 r. – gościem  był ks. Stanisław Małkowski, spotkanie prowadził Wojciech Kwiatek, i zostało ono wkomponowane w cykl programu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Maj na Foksal”.

 

– 5 czerwca 2019 r. – odbyło się wielkie wydarzenie – Benefis Elżbiety Królikowskiej-Avis, członkini Klubu, z okazji 50-lecia jej pracy publicystycznej, społecznej i politycznej. Uroczystość prowadził sam prezes SDP, Krzysztof Skowroński.

 

– 4  września 2019 r.spotkanie poświęciliśmy Marii Gorczyńskiej, aktorce dramatycznej, teatralnej i filmowej, jednej z najbardziej popularnych okresu przedwojennego. Podczas II wojny światowej była też żołnierzem Armii Krajowej i 75 lat temu uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Jej sylwetkę, w 60. rocznicę śmierci, zaprezentowała Renata Mieszkowska – była dziennikarka muzyczna Polskiego Radia i kuzynka aktorki. Spotkanie prowadził Jerzy Biernacki.

 

2 października 2019 r. – tematem był Instytut Pileckiego w Warszawie. Działalność i plany tej nowej narodowej instytucji przybliżył Grzegorz Mazurowski, rzecznik prasowy i kierownik biura prasowego Instytutu Pileckiego.

 

– 6 listopada 2019 r. temat „Działalność Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA” przybliżyła znakomicie Marta Szafranek, specjalista ds. PR, rzecznik prasowy Instytutu POLONIKA.

 

– 10 grudnia 2019 r. – odbyło się Spotkanie Opłatkowe – uroczyste, bo z koncertem pieśni moniuszkowskich w wykonaniu sopranistki Ewy Błoch. Potem podzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy życzenia i skosztowaliśmy wielu pysznych dań wigilijnych, w tym domowych specjałów przygotowanych własnoręcznie przez dziennikarzy. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, w tym przedstawiciele Zarządu Głównego oraz Oddziału Warszawskiego SDP, członkowie Klubu Publicystyki Kulturalnej oraz Klubu Akapit SDP.

 

W sumie w 2019 r. udało się zorganizować 11 interesujących spotkań Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP. Warto podkreślić ich regularność – odbywały się zawsze w Domu Dziennikarza w Warszawie, w każdą pierwszą środę miesiąca, o godz. 17.00.  Z pomocą finansową SDP udało się zorganizować jedno spotkanie wyjazdowe (Ciechanów-Opinogóra), a jedno wkomponować w cykl programu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Maj na Foksal”. Spotkania przeważnie organizowała i prowadziła niżej podpisana przewodnicząca Klubu Teresa Kaczorowska, ale czasem pomagali jej inni, w tym jej dwóch pełnomocników: Wojciech Kwiatek i Jerzy Biernacki.

 

Ponadto Klub Publicystyki Kulturalnej SDP ma swoją podstronę na portalu www.sdp.pl. Zamieszczane są na niej zaproszenia na spotkania KPK SDP, czasem także relacje z ich przebiegu. Jest to bardzo ważne zarówno dla ogólnej informacji, jak też i całokształtu działalności SDP.

 

Pragnę bardzo podziękować za dobrą współpracę z biurem i władzami SG i OW SDP, za pomoc w organizacji spotkań, użyczaniu sal i multimediów w Domu Dziennikarza, a także za wsparcie w przepływie informacji o comiesięcznych spotkaniach Klubu.

 

Życzę wszystkim Członkom i Przyjaciołom Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP samych radosnych, szczęśliwych DNI – podczas świąt Bożego Narodzenia i w nadchodzącym Nowym Roku. I już serdecznie zapraszam na nasze spotkania w pierwsze środy miesiąca 2020 roku!

 

 

Przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP

 dr Teresa Kaczorowska