Gala wręczenia Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka

5 października poznamy laureata tegorocznej Nagrody Dziennikarskiej ŚLAD im. bp. Jana Chrapka. Uroczysta gala rozpocznie się o godz. 17 w Domu Arcybiskupów Warszawskich (ul. Miodowa 17/19).

 

W tym roku do nagrody nominowani są: Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, autorka programu internetowego „Reportaż z wycinków świata”, doktor teologii fundamentalnej – za odważne tłumaczenie współczesnego świata w kontekście wiedzy teologicznej oraz społecznej, doskonały warsztat dziennikarski i stworzenie nowoczesnego, internetowego formatu dziennikarskiego;

 

Sebastian Duda, doktor teologii, publicysta i autor książek, redaktor kwartalnika „Więź”, współpracownik „Ale Historia!”  – za nową jakość apologetyki chrześcijańskiej, która dokonuje się w dialogu z niewiarą oraz za nieustanne promowanie współczesnej debaty teologicznej;

 

Paulina Guzik, dziennikarka Redakcji Katolickiej TVP, prowadząca i autorka programu „Między ziemią a niebem”, doktor nauk o mediach – za wielostronne i rzetelne ukazywanie w mediach polskich i zagranicznych życia Kościoła w Polsce, w tym podejmowanie tematów trudnych i bolesnych a także zaangażowanie na polu edukacyjnym i naukowym.

 

Laureatem nagrody specjalnej „Diamentowy Ślad” został:  Jan Turnau, ur. 1933, dziennikarz i publicysta, od 1959 r. redaktor działu religijnego „Więzi”, a od 1990 r. redaktor „Gazety Wyborczej”, działacz ekumeniczny, inicjator comiesięcznych międzywyznaniowych nabożeństw w Warszawie oraz ekumenicznego przekładu Biblii  – za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach.

 

Nagroda Dziennikarska „Ślad” im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest od 2002 r. Laureatami jej dotychczasowych edycji byli kolejno: Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Stefan Wilkanowicz, ks. Jerzy Szymik, Marek Zając, Szymon Hołownia, ks. Marek Gancarczyk, ks. Kazimierz Sowa, Anna Gruszecka, Tomasz Królak, Jacek Moskwa, Krzysztof Ziemiec, ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka, Tomasz Rożek, Alina Petrowa-Wasilewicz, Brygida Grysiak, ks. Andrzej Draguła, Tomasz Krzyżak i Tomasz Terlikowski.

 

Patronem nagrody jest bp Jan Chrapek (1948–2001), człowiek mediów i przyjaciel środowiska dziennikarskiego. Był on członkiem zgromadzenia księży michalitów, doktorem teologii, wybitnym duszpasterzem i znanym naukowcem w zakresie współczesnych mediów.

 

opr. jka, źródło: Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka