Klub Publicystki Kulturalnej na XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji

W 2012 roku, wybraliśmy jednogłośnie na Przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP dr Teresę Kaczorowską i to był wybór ,,trafiony w dziesiątkę”, a kandydaturę podpowiedział nam założyciel i długoletni przewodniczący tego  Klubu Wiesław Stradomski, który do Klubu tego ją zaprosił i byliśmy pod wrażeniem jej bogatego dorobku, aktywności animatorki kultury oraz… uroku.  Gdy więc nagle Wiesław Stradomski zmarł,  nie było wątpliwości, kto może być jego następcą.

 

Teresa Kaczorowska prowadzi ten Klub (w skrócie KPK) już ósmy rok. Spotykamy się na Foksal w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.  Jak ważny mamy  dorobek  –  można sprawdzić nie tylko na stronie SDP,  lecz także na osobistej stronie naszej Przewodniczącej  www.Teresa Kaczorowska.pl.  Warto zajrzeć na tę stronę – znakomicie opowiada, jak bogata jest twórczość  i imponująca działalność społeczna naszej Koleżanki, prowadzona w Warszawie w SDP, a także w Ciechanowie i całym północnym Mazowszu.  Jest  założycielką i prezesem  Związku Literatów na Mazowszu, rozwijającego pod jej kierunkiem ważną, wielostronną działalność, a także zdobyła ogromne uznanie jako wieloletni  dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie,  którego wielokierunkowość i bogactwo działań (kino, teatr, książki, zespoły, kluby) zadziwia. Ostatnio jednak  szokiem była wiadomość, że właśnie to jedyne miejsce pracy zawodowej (reszta to oczywiście praca społeczna) straciła… Jak wyrazić przekonanie, że taką decyzją popełniono błąd i wyrządzono szkodę także polskiej kulturze? Ale  czy  SDP  może się wtrącać w sprawy personalne  Ciechanowa? Pewnie  nie, ale przynajmniej warto zamanifestować nasz szacunek i podziw dla Teresy Kaczorowskiej, którą tak dobrze udało się nam poznać podczas wspólnej działalności  w SDP.

 

Dlatego podczas XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji (a wszystkie to organizacyjne dzieło ,,naszej” Teresy!) przyjechała do Pułtuska na promocję najnowszego rocznika redagowanych przez Teresę Kaczorowską od 1999 roku ,,Ciechanowskich Zeszytów Literackich” –   Dyrektor Biura SDP  Bożenna Dobrzyńska.  Potrzebne były mądre i ciepłe słowa Pani Dyrektor (także  w imieniu Prezesa SDP) – o tym jak wysoko oceniana i szanowana jest przez warszawskich dziennikarzy społeczna działalność, a także twórczość, talent, energia  Teresy Kaczorowskiej.  Oczywiście słowu Pani Dyrektor – towarzyszyły kwiaty… i oklaski zebranych!

 

A jaka była XXIV Ciechanowska Jesień Poezji,  organizowana i prowadzona przez naszą Przewodniczącą Klubu Publicystyki Kulturalnej, utalentowaną pisarkę, poetkę, redaktora  i pełną inwencji   animatorkę kultury? O tym też chcemy, by Czytelnicy naszego portalu mogli się dowiedzieć,  tym razem także od nas.

 

XXIV Ciechanowska Jesień Poezji trwała dwa dni; odbyła się w czwartek   9 października w Ciechanowie i  Pułtusku  oraz w piątek 10 października w Opinogórze.

 

Dodać należy, że Ciechanowska Jesień Poezji  jest trzecią ważną imprezą organizowaną co roku przez Związek Literatów na Mazowszu (więc w znacznym stopniu przez  Teresę, która wszystkie te imprezy organizuje i prowadzi !). Dwie inne to   Międzynarodowe  Dni  ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego  Horacego  z Mazowsza”  (w maju) oraz Wiosna Literatury w Gołotczyźnie (w czerwcu).

 

W XXIV  Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyło kilkadziesiąt osób: literatów z Mazowsza i – jak zwykle – zaproszonych Gości, tym razem  z Wilna,  Kłajpedy, ze Lwowa, z Budapesztu, z Warszawy, Poznania, Lublina i Augustowa, a gośćmi byli głównie poeci, choć  – obok  poetyckich talentów –  często jednocześnie eseiści, literaturoznawcy, muzycy, malarze… Ciechanowska Jesień Poezji ma od lat swój tradycyjny rytm, który zachowany został i tym razem. A więc – początek o godz. 10,  jak zwykle w Kawiarni Artystycznej  Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie,   w okazałym budynku    przy ul. Strażackiej 4,   gdzie ma też   ma swą siedzibę  Związek Literatów na Mazowszu.

 

Pierwsza ważna  część (po powitalnej kawie) – to spotkania autorów z młodzieżą szkolną, prezentacja utworów, odpowiedzi na pytania, dyskusja. Aż czternaście  szkół z Ciechanowa i okolic przyjęło autorów uczestniczących w Ciechanowskiej Jesieni Poezji, a spotkania były ważne i cenne   zarówno  dla  twórców jak  i młodzieży.

 

O godzinie  drugiej – już po obiedzie – autokar zawiózł uczestników Ciechanowskiej Jesieni Poezji  do Pułtuska. Tu w Bibliotece im. J. Lelewela, która właśnie zorganizowała  ciekawą wystawę w stulecie śmierci Wiktora Gomulickiego, pisarza związanego z Pułtuskiem – odbyła się promocja Rocznika Związku Literatów na Mazowszu – Ciechanowskich Zeszytów Literackich, które (pod redakcją Teresy Kaczorowskiej) ukazują się systematycznie od 1999 roku i są znakomitą  wizytówką środowiska literackiego Mazowsza.  Tym razem promowano 21-szy tom, w którym Wiktor Gomulicki   jest  głównym bohaterem (każdy rocznik ma swojego bohatera,  związanego z Mazowszem).  Dobra pogoda sprzyjała wędrówce po Pułtusku (po spotkaniu w bibliotece)  śladami autora Wspomnień  niebieskiego mundurka, oczywiście z sympatyczną przewodniczką.  Wędrówka zakończona została na wspólnej kolacji w  Domu Polonii.

 

Po powrocie do Kawiarni Artystycznej w Ciechanowie, zaczęła się  tradycyjna Noc Poetów; wszyscy uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji mieli możliwość zaprezentowania na scenie swojej twórczości, ściślej – jednego, wybranego wiersza,  i byli przedstawiani przez organizatorów.  Wieczór poetów i poezji był ,,oprawiony” muzycznie przez przebojowe Trio z Katowic;  nie zabrakło też wina i dobrego, przyjacielskiego nastroju.

 

Następnego dnia już o godz. 9 ruszyliśmy do Opinogóry, siedziby arystokratycznego rodu Krasińskich, z którego wywodził  się ,,trzeci wieszcz” epoki romantyzmu,  Zygmunt.  Pierwsze dwie  godziny z przewodniczką były szczególnie ważne dla Gości, którzy tu byli pierwszy raz, ale ciekawe dla wszystkich zainteresowanych Krasińskimi,  dziejami ich posiadłości oraz historią współczesną pięknej Opinogóry,  która ciągle się zmienia,  staje się jeszcze atrakcyjniejsza, pięknieje i służy wszystkim interesującym się historią i kulturą.

 

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przy grobie Zygmunta Krasińskiego (w starannie  odnowionych podziemiach kościoła z grobami jego rodu)  oraz na cmentarzu – dla  zasłużonego dla Opinogóry jej kustosza Janusza Królika  –uczestnicy Ciechanowskiej Jesieni Poezji uczestniczyli w XXI Spotkaniu z Literaturą w Opinogórze, odbywającym się tradycyjnie w sali odczytowej Muzeum Romantyzmu. Tu powitał zebranych (także liczną młodzież szkolną) kustosz Opinogóry Roman Kochanowicz.  Bohaterem spotkania był Konrad Sutarski,  poeta, eseista, tłumacz węgierskiej poezji, historyk (niezawodowy),   dr inżynier i wynalazca, obywatel polski i węgierski, autor ponad 30 książek. Przedstawiała go i rozmawiała z nim Teresa Kaczorowska (tradycyjnie już Gospodyni Spotkań z Literaturą w Opinogórze). Szczególna uwaga została zwrócona na jego ostatnią eseistyczną książkę Polska i Węgry w obronie Europy,  a zawarte tu spostrzeżenia skłaniały do dyskusji.  Ale była już godz. 14  i trzeba było się przenieść do nowego,  imponującego, nowoczesnego  budynku  tzw. Oranżerii, z świetnie wyposażoną salą koncertowa.

 

Tu nastąpiło ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu poetyckiego ,,O Laur Opina” (już trzydziesty pierwszy!),  a także recytacja nagrodzonych wierszy (pierwszą nagrodę otrzymał Wojciech Roszkowski z Nowego Sącza) oraz spotkanie z laureatami, a ich wiersze – też tradycyjnie – znalazły się na rozdawanej wszystkim uczestnikom ,,gazetce” w formie plakatu.

 

Osobną częścią uroczystości była prezentacja Medalu Zygmunta Krasińskiego  – nowego ważnego odznaczenia ustanowionego z okazji 160. roczni śmierci ,,trzeciego wieszcza” epoki romantyzmu przez Związek Literatów na Mazowszu. Medal ten  będzie wręczany w Opinogórze osobom szczególnie zasłużonym dla kultury. Jako pierwsi otrzymali Medal: prof. Zbigniew Sudolski, historyk literatury (wydawca korespondencji Zygmunta Krasińskiego oraz obszernej opowieści biograficznej o Zygmuncie Krasińskim) oraz  kustosz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz. Wraz z trzyosobową grupą  ,,Strażników Medalu” – literatów z Mazowsza  (która zadecydowała o takim wyborze ) – stanowić będą w przyszłości Kapitułę Medalu  Zygmunta Krasińskiego.

 

XXIV Ciechanowską Jesień Poezji kończył koncert. W nowoczesnej sali koncertowej nowej ,,oranżerii” znakomicie zabrzmiały dźwięki fortepianu, gdy  zagrał   Ares Chadzinikolau – pianista z Poznania i wykładowca Akademii Muzycznej,  a także poeta,  tłumacz,  kompozytor,  autor wielu książek i  nagrań. I to był właśnie znakomity,  końcowy akord  Ciechanowskiej Jesieni Poezji,  w wykonaniu Greka i Polaka, syna nieżyjącego już poety i historyka literatury Nikosa Chadzinikolau, który wielokrotnie uczestniczył przed laty w Ciechanowskiej Jesieni Poezji.

 

A ja tam byłam, i byłam pod wielkim wrażeniem tego co zobaczyłam, usłyszałam, mogłam przeżyć.

 

Dziękuję Tereso za tamte dwa dni i za wszystko!

 

Barbara Petrozolin-Skowrońska