Kolejne posiedzenie Komisji Statutowej

Na trzecim spotkaniu, w czwartek 17 lutego, zebrała się Komisja Statutowa. Kontynuowała poprawianie najważniejszego dokumentu SDP.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Członkowie Komisji, zgodnie z przyjętą zasadą pracy, szczegółowo analizują poszczególne zapisy statutu i zgłaszają poprawki. Zbiera je prawnik SDP Michał Jaszewski, który na ich podstawie przygotowuje później  propozycje poszczególnych paragrafów.  Na styczniowym zebraniu Komisja przeanalizowała  dwa pierwsze rozdziały statutu: „Postanowienia ogólne” oraz  „Cele Stowarzyszenia i środki działania”. Teraz zmiany zostały jeszcze raz omówione i poddane głosowaniu.

Po przyjęciu propozycji, rozpoczęto analizę trzeciego rozdziału „Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki”. Zaproponowane zmiany będą przedmiotem głosowania na kolejnym posiedzeniu Komisji Statutowej, które zaplanowano na 24 marca na godz. 15.

Skład Komisji Statutowej:

Krzysztof Skowroński, Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Witold Gadowski, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Sonia Kwaśny, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska, Jadwiga Chmielowska, Piotr Górski, Grzegorz Mika, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Natkański, Anna Pakuła-Sacharczuk, Jan Poniatowski,  Marek Rudnicki, Martyna Seroka, Ewa Starosta, Paweł Stauffer, Andrzej Stawiarski, Janusz Wikowski, Barbara Ziółkowska.