Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłosił VIII edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

 

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

 

Termin składania prac upływa  16 października 2020 r., rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 listopada 2020 r.

 

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

 

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: [email protected]

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ.

 

opr. jka, źródło: Urząd Patentowy RP