Prokurator Generalny zaskarżył do Sądu Najwyższego wyrok skazujący Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza

Fot. TVP.info

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie bulwersującego wyroku na Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza – ustalił portal wPolityce.pl. Przeciwko skazaniu dziennikarzy na grzywny w wysokości 10 tys. złotych za rzekome zniesławienie psychoterapeutki i aktywistki Elżbiety Podleśnej protestowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Sprawa dotyczy materiału z programu „W tyle wizji” TVP.info z 2019 roku, w którym Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz opisywali agresywne zachowanie Elżbiety Podleśnej oraz jej współpracowników i znajomych. Chodziło o skandaliczny atak aktywistów na red. Ogórek wyjeżdżającą z siedziby Telewizji Polskiej. Napastnicy ubliżali wówczas dziennikarce TVP i usiłowali uniemożliwić jej odjazd sprzed biurowca. Podleśna skierowała do sądu prywatny akt oskarżenia dotyczący zniesławienia jej przez dziennikarzy. W grudniu 2022 roku sąd skazał publicystów na grzywnę w wysokości 10 tys. złotych, a 24 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w całości wyrok sądu rejonowego.

Protest przeciwko takiej decyzji sądu wystosowało Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP (TUTAJ).

„W ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa, której podstawą jest swoboda wypowiedzi dziennikarza. Wymiar sprawiedliwości zignorował bowiem istotne aspekty sprawy mające wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przede wszystkim Sąd nie wziął pod uwagę charakteru programu, w jakim doszło do rzekomego zniesławienia aktywistki i psychoterapeutki. To audycja satyryczna, emitowana na żywo, w której dziennikarze komentują spontanicznie najnowsze i najbardziej interesujące z ich punktu widzenia zdarzenia, a ich wypowiedzi ze względu na charakter programu są utrzymane w lekkim tonie i wyrażają ich subiektywny punkt widzenia często wykorzystując przy tym elementy ironii. W ocenie CMWP SDP inkryminowane wypowiedzi red. Ogórek i red. Ziemkiewicza spełniały to kryterium gatunkowe satyrycznej audycji telewizyjnej emitowanej na żywo”  – napisała wówczas dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP.

16 sierpnia portal wPolityce.pl, podał, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść dziennikarzy telewizji publicznej, skazanych z prywatnego aktu oskarżenia aktywistki, która uznała, że wypowiedzi oskarżonych zniesławiały ją na polu zawodowym, jako psychoterapeutkę. Informację potwierdziło biuro prasowe Prokuratury Krajowej.

Jak opisuje portal, oskarżeni zwrócili się do Prokuratura Generalnego z wnioskiem o wywiedzenie skargi nadzwyczajnej. Analiza przeprowadzona w Prokuraturze Krajowej wykazała, że oba zapadłe w tej sprawie wyroki naruszyły obowiązujące przepisy karne, jak i przepisy Konstytucji RP.

„W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wskazał, że Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wielokrotnie dokonywał wykładni znamion przestępstwa zniesławienia. SN wyraźnie stwierdził, że pomówienie musi mieć charakter wypowiedzi o faktach, ponieważ tylko wtedy będzie możliwe przeprowadzenie dowodu prawdy przewidzianego w art. 213 kk. Tymczasem badane w postępowaniu wypowiedzi dziennikarzy były ewidentnie oceniające. Nie przedstawili oni żadnego skonkretyzowanego zarzutu w stosunku do oskarżycielki i jej praktyki zawodowej psychologa, tudzież psychoterapeuty, poprzestając jedynie na wypowiedzeniu swoich wrażeń co do charakteru jej działalności publicznej, w której skądinąd nie ucieka ona od kontrowersji” –  poinformowała portal wPolityce.pl Prokuratora Krajowa.

Śledczy podkreślili również m.in., że naruszenia, których dopuścił się Sąd są na tyle istotne, że uznać należy, iż nie zostały zrealizowane wynikające z art 45 ust. 1 Konstytucji RP obowiązki sądu zbadania wszystkich istotnych aspektów danej sprawy i należytego uzasadnienia wyroku. Tym samym oba orzeczenia warszawskich sądów jawią się jako arbitralne. Działania sądów naruszyły również art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP odnoszących się do wolności prasy i środków społecznego przekazu, de facto tłumiąc krytykę prasową.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i uniewinnienie dziennikarzy.

opr. jka, źródło: wPolityce.pl