Przepisy o ochronie wolności słowa w serwisach społecznościowych już gotowe

Fot. Pixabay

Ministerstwo Sprawiedliwości poprawiło po konsultacjach projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Nowe przepisy są już gotowe –  Jeżeli taka będzie wola Rady Ministrów, projekt może być szybko przyjęty – zapowiedział wiceminister Sebastian Kaleta.

Na konferencji prasowej przedstawiciele resortu sprawiedliwości przedstawili stan prac nad ustawą, która ma zapewnić użytkownikom mediów społecznościowych prawo do wyrażania poglądów i chronić przed arbitralnym usuwaniem treści, gdy np. nie wpisują się one w wizję światopoglądową właściciela danego serwisu.

– O demokracji możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z gwarancją wolności słowa i wolności debaty. Niestety, decyzjami wielkich korporacji, wartości znajdujące się w centrum demokracji są zagrożone i naruszane – stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zauważył, że serwisy takie jak Facebook coraz głębiej ingerują w debatę publiczną.

– Dał temu wyraz przez zablokowanie strony Konfederacji. Jest rzeczą niebywałą i nieakceptowalną, że ktoś ingeruje w debatę publiczną i w ten sposób może wpływać na przyszły wynik wyborów – powiedział Ziobro.

To wydarzenie ma m.in. przemawiać za jak najszybszym uchwaleniem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o ochronie wolności słowa w mediach społecznościowych.

– Wielkie korporacje kształtują obraz świata zgodny ze swoim przekonaniem. Ustawa ma zapewnić Polakom korzystanie z wolności słowa i prawa do informacji – podkreślił Sebastian Kaleta.

Projekt ustawy zaprezentowano w styczniu 2021 roku, we wrześniu został on poddany konsultacjom międzyresortowym i społecznym (pisaliśmy o tym TUTAJ). Jak podaje resort sprawiedliwości, w ich wyniku spłynęły liczne uwagi i opinie, co poskutkowało wprowadzeniem szeregu zmian w projekcie.

Najważniejsze dotyczą funkcjonowania Rady Wolności Słowa. Jej przewodniczącym będzie bowiem z mocy ustawy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a jeśli chodzi o pozostałych członków, tak jak zakładała poprzednia wersja projektu, będą wybierani przez Sejm. Kadencja Rady Wolności Słowa została przewidziana na 6 lat. Obsługę RWS zapewniać będzie biuro KRRiT.

Wprowadzono też istotne modyfikacje przewidujące utworzenie listy ekspertów działających przy Radzie Wolności Słowa, z których doświadczenia i wiedzy będzie ona mogła korzystać. Prawo zgłaszania kandydatów na ekspertów będą miały m.in. podmioty takie jak: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Aptekarska, Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kolejna zmiana polega ma na wprowadzeniu instytucji zaufanych podmiotów sygnalizujących, które będą działać w interesie publicznym, w celu zapobiegania dezinformacji rozpowszechnianej za pośrednictwem internetowych serwisów społecznościowych. Będą one miały prawo wniesienie skargi do Rady Wolności Słowa z żądaniem oznaczenia konkretnego wpisu w internetowych serwisach społecznościowych jako dezinformującego. Kandydaci na zaufane podmioty sygnalizujące certyfikowane będą przez m.in. takie instytucji jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka , Rzecznik Praw Pacjenta czy Komisja Nadzoru Finansowego.

W nowej wersji projektu ustawy zrezygnowano z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na serwisy społecznościowe, które nie wypełniają obowiązków nałożonych ustawą, na rzecz utworzenia nowej wersji kategorii przestępstw, zagrożonych wielomilionowymi grzywnami. Jak tłumaczy ministerstwo, taka regulacja pozwoli na przekazanie wykonania grzywny do państwa na terenie Unii Europejskiej, gdzie znajduje się siedziba serwisu, który ingeruje w wolność słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Zdaniem resortu sprawiedliwości, w ten sposób realizacja grzywny będzie w pełni wykonalna, dzięki czemu ustawowe regulacje będą przestrzegane przez wielkie korporacje mediów społecznościowych.

opr. jka, źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości