Rada Programowa TVP3 Gdańsk protestuje przeciwko likwidacji telewizji publicznej

Zebranie Rady Programowej TVP3 Gdańsk. Fot. mat. pras.

Rada Programowa oddziału Telewizji Polskiej w Gdańsku protestuje przeciwko likwidacji telewizji publicznej podjętej przez ministra kultury z rządu Donalda Tuska. Apeluje o to, aby nie likwidować a rozwijać telewizję regionalną, która ma ustawową misję wpisaną w konstytucyjne prawo społeczeństwa do informacji i wolności mediów. 

Rada Programowa TVP3 Gdańsk 15 stycznia 2024 roku podjęła w formie uchwały stanowisko „wobec podjętych działań w sprawie likwidacji telewizji publicznej”. Dokument w imieniu rady podpisał jej przewodniczący Bogusław Olszonowicz. Czytamy w nim:

Rada Programowa Oddziału Gdańskiego Telewizji Polskiej S.A. protestuje przeciwko decyzji o likwidacji telewizji publicznej, regionalnej podjętej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Apelujemy, aby telewizja regionalna mogła rozwijać się, by spełniać swoją ustawową misję, służąc tym samym mieszkańcom Pomorza, Kociewia, Kaszub i Powiśla.

Stanowisko poparł członek Rady Programowej Janusz Wikowski, prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który przypomniał, że Rada Programowa Telewizji Gdańskiej zaprotestowała także po bezprawnym wyłączeniu sygnału nadawczego telewizji 20 grudnia 2023 r.. Emisję programu lokalnego przywrócono dopiero na początku stycznia, gdy ustanowiony przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza likwidator odsunął od zarządzania Telewizją Gdańską Michała Rybickiego i zatrudnił na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Marka Wałuszko.

– Przypomnijmy, członkowie Rady Programowej Telewizji Gdańsk natychmiast po wyłączeniu sygnału, na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2023 r. wyrazili oburzenie i dezaprobatę wobec bezprawnego uniemożliwienia nadawania programu Telewizji – stwierdził Janusz Wikowski.

Podkreślono wówczas, że sytuacja ta spowodowała ograniczenie prawa mieszkańców Pomorza do dostępu do informacji dostarczanej przez media publiczne oraz brak możliwości publikacji programów przez dziennikarzy.

Było to pogwałcenie konstytucyjnego prawa do informacji oraz wolności mediów.

„Protestujemy przeciwko bezprawnym działaniom ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Podjęto nielegalne działania na podstawie uchwały Sejmu z 19.12. 23r. i na podstawie kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, zmiany w mediach publicznych mogą być wprowadzone jedynie na podstawie USTAWY przyjętej przez Sejm i Senat oraz podpisanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej” – napisała wówczas Rada Programowa TVP3 Gdańsk.

Zaprotestowano także przeciwko zastraszaniu pracowników telewizji publicznej, wywieraniu presji na dziennikarzy. Zwrócono uwagę, że te działania zagrażają niezależności mediów.

Obecnie TVP 3 Gdańsk nadaje „Panoramę” oraz „Forum Panoramy”. Na antenę wróciły niektóre programy (np. serwis sportowy czy program gospodarczy prowadzony przez Piotra Stefanowski). Nie ma natomiast dostępu internetowego do bieżących i archiwalnych  audycji i reportaży.

Decyzją ministra Sienkiewicza wdrażany jest proces likwidacji telewizji publicznej, w tym telewizji regionalnej. Nieskuteczna okazała się bowiem podjęta brutalnie i bezprawnie próba zmian władz telewizji – na podstawie uchwały sejmowej (a nie ustawy, mającej skutki prawne) oraz przepisów o spółkach (nie dotyczących Telewizji Polskiej SA). Podjęto więc kolejną próbę zmian – poprzez likwidację spółki! Obecnie – zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Spółek – Telewizja Polska SA ma legalne, dotychczasowe władze: prezesa oraz Radę Nadzorczą (kierowaną przez Macieja Łopińskiego). Zatem wokół procesu likwidacyjnego jest sporo kontrowersji oraz sprzecznych opinii prawnych. Nic więc dziwnego, że Rada Programowa TVP3 Gdańsk podjęła stanowisko, w którym protestuje przeciwko działaniom w sprawie likwidacji telewizji publicznej (w tym ośrodków regionalnych) i stanowcza apeluje do decydentów, polityków o respektowanie prawa i nie likwidowanie, a wręcz rozwój telewizji publicznej spełniającej ustawową misję.

JD