„Nie dajmy się wciągnąć w pułapkę postprawdy”. Dziennikarze na Jasnej Górze

26 października po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Dziennikarzy na Jasną Górę, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.  Uczestniczyło w niej blisko 80 osób.

 

Mszy Św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

 

 – My przychodzimy tutaj, jako grupa stanowa, wspólnotowa, aby tak, jak nam podpowiada hasło tegorocznej pielgrzymki, okazać wzajemna troskę o siebie, która łączy się z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność musi już być bardzo osobista, bo dzisiaj zbyt dużo słyszymy w zamieszaniu politycznym, społecznym czy międzynarodowym, że odpowiedzialność jest zbiorowa, która nie jest żadną odpowiedzialnością, bo gdzieś są ukryte te czy inne motywy działania, a później skutki tych działań są bardzo tragiczne dla ludzi – podkreślił abp. Depo w homilii.

 

Dziennikarzom szczególnie potrzebny  jest dar odwagi, męstwa i odpowiedzialności za to, co stanowi treść medialnych przekazów podkreślał  arcybiskup.

 

– Ewangelia Jezusa Chrystusa jest dla nas światłem dla ludzkiego rozumu i jest źródłem sensu naszej codziennej egzystencji. Ale człowiek jest wolny. Jesteśmy dramatycznie wolni. Można rozpoznawać prawdę i nie tylko się z nią rozminąć, ale skazać ją na śmierć, tak jak w przypadku Piłata – kontynuował arcybiskup. – Czy współczesnemu człowiekowi nie grozi zaćmienie sumień? Czy mamy prawidłowe pojęcie sumienia? Zbyt wiele znaków wskazuje na to, że w naszych czasach takie zaćmienie istnieje. To sumienie stanowi o wewnętrznej godności człowieka, a zarazem o jego stosunku do Boga – przypomniał arcybiskup słowa św. Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej o pokucie i pojednaniu.

 

Abp Depo przytoczył również wypowiedziane w 1991 r. w Olsztynie słowa Papieża Polaka, który zauważył, iż zdarza się, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, aby uzasadnić swoje kłamstwa. – Te słowa Jana Pawła II nie tylko powracają, ale one wprost oskarżają nas i podkreślają: nie dajmy się wciągnąć w pułapkę jakiejkolwiek postprawdy i posthumanizmu bez Boga – dodał arcybiskup.

 

Odnosząc się do czasów współczesnych abp Depo wskazał na dwa, jak sam to określił „bolesne przykłady przerzucenia odpowiedzialności osobistej w sumieniu na tak zwane pola poprawności politycznej”. – Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomina w każdym ze swoich listów – przypomina również posłom i senatorom – o poszanowaniu wolności sumienia w sprawie uchronienia życia osób i dzieci z wadami genetycznymi. To wynika z prawa Bożego i prawa ludzkiego; to nie jest tylko sprawa konfesyjna, wyznaniowa – służyć życiu w każdym wymiarze – mówił abp Depo. Z kolei wobec sprzeciwu na procedurę in vitro bardzo wyraźnie podkreślamy – również w oparciu o światła rozumu, czyli światła nauki współczesnej i medycyny, a nie tylko wiary i moralności – że nie można zrównywać pragnienia posiadania dziecka z niszczeniem poczętego życia tzw. ponadliczbowych zarodków – kontynuował metropolita częstochowski i z bólem zauważył, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wpisała prawo do aborcji i antykoncepcji w prawa człowieka. – Czyli śmierć i cywilizacja śmierci jest prawem człowieka. A wiemy, że poza Bogiem nie ma życia – jest tylko śmierć – ocenił arcybiskup Depo.

 

Wskazując dziennikarzom na poczucie odpowiedzialności za siebie i wszystkich tych, którym służą podkreślił, że „kroczenie po trudnych drogach współczesności wymaga zarówno wysiłku rozumu, jak i serca”. – Chcemy prosić o odwagę wiary i świadectwo, aby nie ulec powiewom mody, oszustwa, liberalizmu i postępującej sekularyzacji, która oddziela człowieka od Boga. Nie lękajmy się jakiejkolwiek formy zaproponowanych nam wojen kulturowo-światopoglądowych – zakończył abp Depo zawierzając dziennikarzy Matce Bożej.

Po Mszy św.  odbyło się spotkanie dyskusyjne. W imieniu SDP głos zabrała Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia, dyrektor CMWP SDP.

 

– Pielgrzymka to refleksja nad wyzwaniami, przed jakimi każdego dnia stajemy wykonując zawód dziennikarza  – powiedziała Jolanta Hajdasz.

 

– Znamy sądy 24-godzinne, ale my, dziennikarze, pracujemy już w sądach  24- sekundowych, gdzie publikując w Internecie , na facebooku, twitterze, czy w całodobowej telewizji musimy błyskawicznie wydawać wyroki, o tym czy ktoś lub coś jest godne pochwały, czy wręcz przeciwnie, czy „lubię to” , czy też nie. Coraz bardziej jest więc nam potrzebna refleksja nad kryteriami tych ocen  –  dodała  wiceprezes SDP .

Tematem przewodnim tegorocznej pielgrzymki dziennikarzy było hasło: „Wzajemna troska i odpowiedzialność – kapłan, dziennikarz”. W tym roku  uczestnicy pielgrzymki mieli także niecodzienną okazję zwiedzania najstarszej części biblioteki Ojców Paulinów, gdzie znajdują się niezwykle cenne księgi i dokumenty Jasnej Góry .  Ta część  jasnogórskiego klasztoru jest na co dzień niedostępna dla  zwiedzających. Uczestników dziennikarskiej pielgrzymki oprowadził po niej o. Andrzej Grad OSPPE, dyrektor Radia Jasna Góra.

 

 

 

Fot.: B. Dobrzyńska, A. Kaczorowska