Rozstrzygnięcie 28. edycji Konkursu o Nagrody SDP już 17 czerwca

W czwartek, 17 czerwca poznamy laureatów 28. edycji Konkursu o Nagrody SDP za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach w 2020 roku.

 

We wtorek, 8 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie zebrało się jury główne konkursu (na zdjęciu), które zadecyduje do kogo w tym roku trafią nagrody i wyróżnienia. Przyznane zostaną w 14 kategoriach tematycznych. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP, dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

 

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30. roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie, Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej

 

Swoje kategorie mają również fotoreporterzy, walczą oni o Nagrodę im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagrodę im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

 

W ramach konkursu SDP organizowana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

 

Piętnastą kategorią konkursową jest Nagroda Specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.

 

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2020 bierze pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

 

 

Werdykt jurorów poznamy w czwartek, 17 czerwca podczas uroczystej gali, która odbędzie się się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Transmisję z tego wydarzenie będzie można śledzić na portalu sdp.pl, początek o godz. 17.

 

Więcej o konkursie możemy przeczytać TUTAJ.

 

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.