RPO interweniuje w sprawie Andrzeja Poczobuta

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił ambasadora RP w Mińsku o informacje na temat podejmowanych przez polskie służby konsularne działań w sprawie pomocy dziennikarzowi Andrzejowi Poczobutowi, który już ponad pół roku przebywa w białoruskim areszcie.  

 

To już kolejna interwencja RPO w sprawie tego dziennikarza.  Wcześniej pytał on ministra spraw zagranicznych  Zbigniewa Raua o działania podejmowane przez polskie służby konsularne w sprawie Andrzeja Poczobuta oraz innych uwięzionych przedstawicieli polskiej społeczności, m.in. Andżeliki Borys, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi.

 

Jak wyjaśnia biuro rzecznika na swojej stronie internetowej, z odpowiedzi MSZ wynikało, że konsulowie RP na Białorusi pozostają w stałym kontakcie z rodzinami i adwokatami osób zatrzymanych oraz monitorują na bieżąco działania miejscowych służb.

 

„Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację red. Andrzeja Poczobuta i skalę wymierzonych w niego represji, Marcin Wiącek zwrócił się do ambasadora RP w Mińsku Artura Michalskiego o informacje nt. obecnie podejmowanych działań  i o pomocy udzielanej aresztowanemu przez polskie służby konsularne” – czytamy na stronie RPO.

 

Niepokój rzecznika wzbudziły doniesienia medialne o pogarszającym się stanie zdrowia aresztowanego oraz ograniczaniu mu dostępu do opieki medycznej czy przetrzymywaniu leków przekazanych przez rodzinę.

 

Dziennikarz Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku, postawiono mu zarzut „podżegania do nienawiści na tle etnicznym” i „rehabilitacji nazizmu”.

 

Sylwetkę Andrzeja Poczobuta można przeczytać TUTAJ.

 

opr. jka, źródło: RPO