SDP CAFE – PODAJ DALEJ…   Andrzej Klimczak rozmawia z Jolantą Danak-Gajdą – zapowiedź

Jolanta Danak-Gajda, laureatka prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga, etnograf, muzykolog, wieloletnia dziennikarka Radia Rzeszów, będzie 14 września gościem Andrzeja Klimczaka w kolejnej rozmowie z cyklu „SDP Cafe – podaj dalej…”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19 na kanale SDP na YouTube oraz na portalu sdp.pl.

 

Nagroda im. Oskara Kolberga jest w Polsce najważniejszym wyróżnieniem w dziedzinie kultury ludowej. Jolanta Danak-Gajda, która otrzymała ją w tym roku, to wybitna znawczyni i popularyzatorka kultury ludowej, szczególnie regionu Podkarpacia. Studiowała etnografię, szybko jednak poszerzyła zakres swoich zainteresowań o muzykologię. Od początku pracy w Radiu Rzeszów (1986 rok) przygotowywała autorskie audycje o muzyce ludowej i jej twórcach. Realizowała m.in. programy „Poniedziałek Folkowy”, „Na ludową nutę”, prowadziła  popularny w regionie „Plebiscyt Kapel Polskiego Radia Rzeszów”. Jest autorką licznych artykułów i opracowań na temat kultury ludowej, jurorką konkursów i festiwali folklorystycznych. W ramach współpracy z wydawnictwem Polonia Records przygotowała serię albumów płytowych w serii „Polish Folk Music” z nagraniami ludowej muzyki regionu Podkarpacia. Autorka scenariuszy do filmów dokumentalnych na temat folkloru muzycznego Podkarpacia. Wielokrotnie nagradzana za długoletnią działalność popularyzatorską kultury ludowej.

 

„SDP Cafe – podaj dalej…” to cykl rozmów przygotowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, których bohaterami są dziennikarze-twórcy kultury. Formuła zakłada, że w następnych odcinkach gość może wystąpić w roli gospodarza i zaprosić na rozmowę kolejną osobę. Więcej informacji o projekcie TUTAJ.

 

15 września spotkanie w SDP Cafe poprowadzi poeta Edward Bolec, a jego gościem będzie Jaromir Kwiatkowski, dziennikarz, publicysta, autor książek.

 

Partnerzy:

 

Fundacja Kulturalna Polska, Fundacja Solidarności Dziennikarskiej

 

Patroni medialni:

 

TV Republika, „Sieci”, wPolityce.pl, „Do Rzeczy”, Radio Wnet, „Kurier Wnet” waw4free.pl, „Informator Stolicy”, kulturalni.pl, „Bez Wierszówki”, „Forum Dziennikarzy”

 

Projekt „Dziennikarze-twórcy kultury” finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszy Promocji Kultury