Spotkanie dziennikarzy polskich z holenderskimi

Spotkanie dziennikarzy polskich z przedstawicielami holenderskiego stowarzyszenia dziennikarzy NVJ odbyło się w restauracji, gdyż w amsterdamskiej siedzibie organizacji przy ulicy Vermeera 22, trwało właśnie szkolenie dla dziennikarzy. Szkolenia to jedno z głównych działań NVJ, natomiast najważniejszym działaniem jest negocjowanie układów zbiorowych pracy.

 

Efekty prowadzonych przez NVJ negocjacji są imponujące – dziennikarz zatrudniony w mediach w razie utraty pracy dostaje wynagrodzenie przez kolejne 36 miesięcy. Wysokość tego wynagrodzenia (jaki procent pensji, np. 80%) uzależniona jest od stażu pracy. Niestety nie wszyscy dziennikarze są beneficjentami tego systemu. NVJ zabiega o zrównanie praw dziennikarzy zatrudnionych na umowę o pracę i dziennikarzy freelancerów.

 

W Holandii liczba dziennikarzy freelencerów, podobnie jak w innych krajach, systematycznie wzrasta. W słynnym w 2019 roku procesie sądowym, fotoreporterzy freelancerzy: Britt van Uem i Ruud Rogier wygrali spór z DPG Media dotyczący wynagrodzenia za pracę. Sąd uznał, że proponowane im stawki, tj. 13 eurocentów za słowo i 42 EUR za zdjęcie, są nieuczciwe i krzywdzące i nakazał ich podwyżkę o 50%, do 21 eurocentów za słowo i 65 EUR za zdjęcie. Zgodnie z decyzją sądu DPG Media musi wypłacić dziennikarzom wyrównanie również za rok 2018. Ta wygrana to również sukces NVJ, który wspierał skarżących, również w formie pomocy prawnej.

 

NVJ to organizacja zrzeszająca ponad 8000 tysięcy członków. Oznacza to, że do stowarzyszenia należy ponad połowa osób, wykonujących w Holandii zawód dziennikarza. Przynależność wiąże się z koniecznością opłacania składek, i to nie małych. Składka dla dziennikarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi ponad 23 EUR miesięcznie, dla freelancerów 17 EUR miesięcznie. To około 0,5% – 0,7% przeciętnego wynagrodzenia dziennikarza (dziennikarska pensja w Holandii to 3 – 4 tysięcy EUR). To znacznie więcej niż składka członkowska w SDP, nie tylko nominalnie, ale również jako procent od dochodów.

 

NVJ zatrudnia ponad 30 osób, w tym kilku prawników. Sekretarzem Generalnym jest Thomas Bruning, który uczestniczył w grudniowym (10.12.2019) spotkaniu z dziennikarzami polskimi.