Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy żąda pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za zbrodnie w Strefie Gazy

Po tym jak w Strefie Gazy zbombardowane zostały redakcje kilkunastu lokalnych i międzynarodowych mediów, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) opublikowała na swojej stronie internetowej materiał zatytułowany „Izrael musi być pociągnięty do odpowiedzialności za zbrodnie przeciw dziennikarzom”. Sekretarz Generalny IFJ Anthony Bellanger powiedział: „Solidaryzujemy się z dziennikarzami palestyńskimi i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Palestyńskich w tych trudnych chwilach. Społeczność międzynarodowa nie może przymykać oczu na systematyczne łamanie praw człowieka i celowe atakowanie mediów i dziennikarzy. Należy podjąć pilne działania w celu pociągnięcia do międzynarodowej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za te zbrodnie.”

 

Izraelskie siły powietrzne zniszczyły w ostatnich dniach w Strefie Gazy budynki, w których swoje siedziby miały lokalne i międzynarodowe media. W nocy 11 maja 2021 bomby spadły na budynek Al-Jawhara, w którym mieściły się redakcje 13 mediów. Dwa dni później w wyniku ostrzału całkowicie zniszczony został czternastopiętrowy Al-Shorouk Tower, w którym swoje siedziby miały m.in. Al Jazeera English, niemiecki ZDF, Dubai TV, Al-Hayat al-Jadida, Al Aqsa TV, Al Aqsa Radio. 15 maja zniszczony został budynek Al-Jalaa – siedziba m.in. Al Jazeery i Associated Press.

 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni armia izraelska i osadnicy żydowscy na okupowanym Zachodnim Brzegu zaatakowali i nękali co najmniej 27 palestyńskich dziennikarzy. Doszło również do ataków na dziennikarzy izraelskich – ekipa izraelskiej telewizji publicznej została zaatakowana przez żydowskich ekstremistów w Tel Awiwie.

 

Zdaniem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy były to celowe ataki zmierzające do uniemożliwienia relacji medialnych z wydarzeń w Strefie Gazy. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy wystosował list do premiera Izraela Binjamina Netanjahu, w którym pisze:

 

„Jesteśmy poważnie zaniepokojeni faktem, że po raz kolejny dziennikarze i pracownicy mediów ryzykują życiem, aby informować opinię publiczną o trwającym konflikcie.

 

Dlatego wzywamy Pana do zrobienia wszystkiego, co w Pańskiej mocy, aby chronić dziennikarzy.  Oczekujemy, że dziennikarze palestyńscy nie będą atakowani, a ich praca nie będzie utrudniana w jakikolwiek sposób. Siły bezpieczeństwa powinny również podjąć stosowne kroki w celu zapobiegania przemocy osadników wobec izraelskich dziennikarzy.

 

Ponadto pragniemy przypomnieć, że na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego dziennikarze jako cywile polegają ochronie, a rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1738 wyraźnie wymaga, aby państwa chroniły pracujących w strefie konfliktu dziennikarzy i ich personel pomocniczy.”

 

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, największa organizacja dziennikarska na świecie, reprezentująca 600 000 dziennikarzy z ponad 140 krajów, zwróciła się też z apelem o działanie w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu do Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa oraz wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

 

Anthony Bellanger, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) stwierdził, że „Izrael narusza swoje zobowiązania międzynarodowe. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1738 wyraźnie mówi o obowiązku chronienia pracujących w strefie konfliktu dziennikarzy, a także ich personelu pomocniczego. Należy położyć kres temu oburzającemu atakowi na media.”

 

Jeremy Dear, Wicesekretarz IFJ, w komentarzu dla anglojęzycznej telewizji tureckiej TRT World powiedział: “Trudno nie odnieść wrażenia, że celem intencjonalnych i systematycznych ataków na media jest kontrolowanie narracji na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy”.

 

Wcześniej, w grudniu 2020 roku, IFJ złożyła dwie skargi do Specjalnych Sprawozdawców ONZ w sprawie systematycznych ataków Izraela na dziennikarzy pracujących w Palestynie i braku właściwego śledztwa w sprawie zabójstw pracowników mediów, co według IFJ jest „pogwałceniem prawa do życia, wolności słowa i naruszeniem prawa międzynarodowego i może być równoznaczne ze zbrodniami wojennymi”.

 

Zdjęcie: MAHMUD HAMS / AFP, ostrzał budynku w Strefie Gazy

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) wystąpiła w obronie Juliana Assanga

W poniedziałek 7 września 2020 brytyjski sąd wznowił postępowanie w sprawie ekstradycji Juliana Assanga. W obronie twórcy WikiLeaks, członka australijskiej organizacji Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), posiadającego międzynarodową legitymację dziennikarską, stanęła Międzynarodwa Federacja Dziennikarzy (IFJ).

 

Julian Assange przebywa w areszcie w Londynie. Trafił tam w kwietniu 2019 roku, po tym jak  ambasada Ekwadoru, w której przez sześć lat korzystał z prawa azylu, zmieniła decyzję i wydała go brytyjskiej policji. W czerwcu 2019 roku Departament Stanu USA skierował do władz Wielkiej Brytanii oficjalny wniosek o ekstradycję Juliana Assanga.

 

W przypadku ekstradycji Julianowi Assange grozi nawet 175 lat więzienia. Oskarżany jest o zachęcanie Chelsea Manning w 2010 roku do włamania się do rządowego systemu komputerowego w celu zdobycia dowodów zbrodni wojennych, w tym materiału wideo Collateral murders (Morderstwa ludności cywilnej). Jest to nagranie z kamery pokładowej amerykańskiego helikoptera Apache, które pokazuje celowe strzelanie do cywilów w Bagdadzie 12 lipca 2007 roku. Zginęło wtedy co najmniej 18 osób, w tym dwóch dziennikarzy agencji Reuters.

 

Anthony Bellanger, Sekretarz Generalny IFJ, powiedział w dniu rozpoczęcia kolejnej, trzeciej już rundy przesłuchań,  że „Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, wraz z innymi organizacjami zajmującymi się obroną wolności słowa, będzie w dalszym ciągu przypominać Radzie Europy i społeczności międzynarodowej, że Wielka Brytania przetrzymuje człowieka, który w interesie publicznym upublicznił ważne informacje”.

 

Julian Assange (ur. 1971 r.) – australijski aktywista internetowy, dziennikarz oraz programista, posiadający także obywatelstwo ekwadorskie. Założyciel, rzecznik i redaktor naczelny serwisu WikiLeaks.

 

Zdjęcie: IFJ, dzięki uprzejmości Daniel Leal-Olivas / AFP

IFJ chce opodatkowania gigantów technologicznych 6% podatkiem obrotowym

Przed przypadającym 3 maja Światowym Dniem Wolności Prasy, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) ogłosiła listę postulatów, których realizacja ma ochronić media i dziennikarzy przed skutkami kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19 oraz dać branży szansę na lepszą przyszłość. Ta przyszłość to dziennikarstwo etyczne, dziennikarstwo wysokiej jakości, dziennikarstwo oparte na solidarności respektującej prawo pracy i fundamentalne wolności.
IFJ jest jedną z największych organizacji dziennikarskich na świecie, zrzesza 600 000 dziennikarzy i pracowników mediów w 146 krajach świata, w tym Polsce (do IFJ należą: SDP, SDRP i TD). Organizacja wezwała rządy, aby stanęły po stronie profesjonalistów, po stronie dziennikarzy i mediów, i w ten sposób przyczyniły się do przeciwdziałania rozpowszechnianiu błędnych informacji (misinformation).
Postulaty IFJ są następujące:
 • IFJ wzywa wszystkie rządy do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji z GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – w sprawie podatku od przychodów generowanych w poszczególnych krajach. Obecnie firmy te nie płacą żadnego podatku w większości krajów, w których generują przychody, a przychody te są szacowane na 900 miliardów dolarów. Opodatkowanie 6% podatkiem obrotowym mogłoby zasilić dziennikarstwo kwotą 54 miliardów dolarów. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy postuluje, aby środkami tymi zarządzali wspólnie przedstawiciele organizacji dziennikarskich i przedstawiciele organizacji wydawców/pracodawców.
 • IFJ wzywa te organizacje, aby w pierwszym rzędzie przekazywały środki na media publiczne, niezależne media prywatne oraz inne media, które nie są własnością koncernów międzynarodowych. Media te powinny wykazać, że są w złej sytuacji finansowej i potrzebują wsparcia.
 • Wsparcie finansowe powinno służyć odbudowie zespołów dziennikarskich, dzięki czemu w newsroomach będzie mogło powstawać więcej dobrych materiałów dziennikarskich. Wsparcie to w żadnym razie nie powinno być przeznaczane na podtrzymywanie skazanych na porażkę nieudanych modeli biznesowych.
 • Priorytetem powinno być wspieranie niezależnych i spółdzielczych firm medialnych, a także tych o charakterze non-profit.
 • IFJ wzywa rządy, aby objęły wsparciem dziennikarzy nie mających stałych dochodów (w tym freelancerów) poprzez wypłacanie im zapomóg w wysokości płacy minimalnej, zwolnienie z podatku dochodowego i przyznanie nisko oprocentowanych pożyczek.
 • Zdaniem IFJ dostęp do wsparcia powinny mieć media publiczne, prywatne, ogólnokrajowe i lokalne tylko jeśli:

Respektują zasady dialogu społecznego i prawa związków zawodowych, zgodnie ze stosowną Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Nie przeprowadzają zwolnień, jeśli generują zysk.

Roczne sprawozdania finansowe są publikowane.

Przestrzegają zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Nie będą przez pięć lat uczestniczyć w fuzjach, przejęciach ani wykupie kredytowanym, jeśli miałoby to doprowadzić redukcji miejsc pracy lub redukcji wynagrodzeń.

 • IFJ wzywa firmy do zarezerwowania w zarządach miejsca dla przedstawicieli związków zawodowych.
 • Aby poprawić sytuację mediów IFJ zachęca do tworzenia narodowych programów reklamowych, dzięki którym promowane byłyby tematy istotne z punktu widzenia interesu publicznego.
 • IFJ rekomenduje rządom zmiany regulacji dotyczących własności mediów w taki sposób, aby umożliwić większy pluralizm informacji.
 • IFJ wzywa rządy do szybkiej implementacji Dyrektywy UE dotyczącej sygnalistów (whistleblower), aby chronić tych obywateli, którzy podejmują działania w interesie publicznym.
 • IFJ uważa za konieczne wprowadzenie ulg podatkowych dla dystrybutorów papierowych wydań prasy.
 • IFJ wzywa rządy do zwiększenia ochrony praw autorskich, aby zabezpieczyć przychody z tego tytułu.
 • IFJ zachęca rządy do sfinansowania swoim najmłodszym obywatelom (6-18 lat) prenumeraty cyfrowej jako dostępu do edukacji i informacji, zgodnie z programem UNESCO, oraz proponuje przyznanie rodzinom ulgi podatkowej na abonament i prenumeratę mediów.
 • IFJ wzywa do podjęcia działań z zakresu edukacji medialnej w celu walki z dezinformacją i błędnymi informacjami (misinformation).

 

Postulaty zostały przedstawione w formie dokumentu zatytułowanego Globalna Platforma dla Dziennikarstwa Wysokiej Jakości. IFJ zabiega o poparcie postulatów przez ONZ i jego agendy, takie  jak UNESCO, Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka (OHCHR) oraz przez podmioty polityczne i ekonomiczne takie jak:
 • Rada Europy (IFJ zrzesza dziennikarzy z wszystkich 47 krajów członkowskich),
 • Unia Afrykańska (IFJ zrzesza dziennikarzy z wszystkich 55 krajów członkowskich),
 • Organizacja Państw Amerykańskich (IFJ zrzesza dziennikarzy z wszystkich 35 krajów członkowskich),
 • Liga Państw Arabskich (IFJ zrzesza dziennikarzy z wszystkich 22 krajów członkowskich),
 • Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku, APEC (IFJ zrzesza dziennikarzy z wszystkich 21 krajów członkowskich).

 

Zdjęcie:IFJ

SDP sygnatariuszem listu w sprawie przemocy wobec dziennikarzy podczas protestów w Hong Kongu

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podpisało wystosowany do władz Hong Kongu list wzywający władze tego kraju do respektowania wolności słowa i praw dziennikarzy. Wśród sygnatariuszy listu Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) i Stowarzyszenie Dziennikarzy Hong Kongu (Hongkong Journalists Association, HKJA) jest ponad 50 organizacji dziennikarskich z całego świata, w tym SDP jako jedyna organizacja z Polski.

 

W liście skierowanym 6 września 2019 do pani Carrie Lam, szefowej administracji Hong Kongu, organizacje dziennikarskie apelują o zapewnienie dziennikarzom bezpieczeństwa, a także o powołanie specjalnej komisji śledczej w sprawie nadużycia siły przez policję.

 

Do ataków na dziennikarzy dochodziło w Hong Kongu od początku wybuchu protestów, czyli od czerwca 2019. Winna jest przede wszystkim policja, która nie tylko nie zapewniła dziennikarzom bezpieczeństwa, ale sama naruszała ich prawo do relacjonowania protestów.

 

W liście czytamy m. in.:

„Ostatni wzrost liczby incydentów i godnej potępienia przemocy wobec dziennikarzy, której dopuściły się władze w Hong Kongu (konkretnie policja), a także uchybienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dziennikarzom i obywatelom w tym krytycznym okresie, budzą najwyższe zaniepokojenie. To poważne zagrożenie dla wolności słowa i wolności prasy w Hong Kongu, które na mocy ratyfikowanego przez Hong Kong Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), powinny być strzeżone i chronione przez władze.”

„Dziennikarze pełnią ważną rolą w demokratycznym społeczeństwie, są jego nieodłączną częścią. Przypadki napaści na dziennikarzy muszą być traktowane bardzo poważnie, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności. Kultura bezkarności wobec sprawców ataków na dziennikarzy zagraża wolności słowa i wolności prasy.”

 

Pełna treść listu w języku angielskim dostępna jest tutaj.

Lista sygnatariuszy tutaj.

 

Zdjęcie AFPTV, dziennikarze w kamizelkach ochronnych i hełmach na konferencji prasowej władz Hong Kongu, milczący protest wobec ataków na dziennikarzy