SDP sygnatariuszem oświadczenia w sprawie próby zmiany definicji pojęcia „przedstawiciel mediów” w Hongkongu

Policja w Hongkongu musi wycofać się z planów zmiany definicji pojęcia „przedstawiciel mediów”. Ta jednostronna decyzja zagraża wolności mediów.

 

22 września 2020 roku hongkońska policja (Hong Kong Police Force, HKPF) poinformowała o planach zmiany definicji pojęcia „przedstawiciel mediów” w policyjnych zarządzeniach. Stanowczo sprzeciwiamy się tej jednostronnej decyzji HKPF zmieniającej obowiązujące zasady bez jakichkolwiek konsultacji z przedstawicielami środowiska dziennikarskiego. Brak jednoznaczności znacząco utrudni pracę dziennikarzy w Hongkongu, może również stać się źródłem potencjalnych konfliktów pomiędzy dziennikarzami i policją.

 

W świetle proponowanej definicji i związanej z tym nowej procedury weryfikacji przedstawicieli mediów, każdy freelancer i nietypowy pracownik mediów, pomimo bycia członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Hongkongu czy Stowarzyszenia Fotografów Prasowych Hongkongu, może zostać wydalony ze strefy dla prasy lub nawet aresztowany.

 

Uchylenie powszechnie uznanej definicji, wypracowanej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Hongkongu, jest jedynie próbą usunięcia przez policję przeszkody administracyjnej w ograniczaniu praw mediów.

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez ONZ w 1948 roku stanowi, że każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i wypowiedzi; w tym prawo do nieingerencji w te opinie, do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei za pośrednictwem mediów, także  zagranicznych. Konstytucja Hongkongu w Artykule 27 również wyraźnie mówi o ochronie wolności prasy. Hongkong, niegdyś bastion tejże wolności, spadł w Rankingu Wolności Prasy Reporterów bez Granic (RSF World Press Freedom Index) z 18. miejsca w 2002 roku na 80. miejsce w 2020 roku. Z naszych obserwacji wynika, że od czasu ogłoszenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym 30 czerwca 2020 roku, sytuacja w zakresie wolności prasy w Hongkongu pogarsza się w przyspieszonym tempie.

 

Domagamy się od HKPF wycofania się z proponowanych zmian i odstąpienia od wszelkich prób ograniczania prawa społeczeństwa Hongkongu do podstawowych wolności, w tym wolności prasy i informacji.

 

Podpisali (stan na 28 września 7:00 CEST):

Federation of Media Employees’ Trade Unions, Sri Lanka

Federation of Nepali Journalists

Free Media Movement

International Federation of Journalists, Asia-Pasific

International Press Institute (IPI)

Journalists Association of Korea

MEAA

National Union Journalists of Peninsular Malaysia (NUJM)

National Union of Journalists (India)

Norwegian Press Association

Pakistan Federal Union of Journalists

PEN Norway

PFUJ (Pakistan)

Polish Association of Journalists (SDP)

The National Union of Journalists of the Philippines

The Norwegian Union of Journalists/ NJ

Timor Leste Press Union (TLPU)

Union of Journalists in Finland

 

Zdjęcie: portal Hong Kong Free Press, Inmediahk.net, via CC 2.0.

W Parlamencie Europejskim powołano grupę monitorującą wolność słowa

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego odnowiła i rozszerzyła mandat grupy roboczej do spraw praworządności, powołanej po zabójstwie dziennikarki Daphne Caruana Galizia (Malta) i słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka.

 

Grupa działać teraz będzie pod nazwą Grupa Monitorującą ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych i rekomendować będzie Komisji LIBE propozycje rezolucji i raportów z obszaru kompetencji, w tym dotyczące wolności słowa. Działania jakie grupa może podejmować to m.in. spotkania, wysłuchania, misje. Grupa działać będzie do 31 grudnia 2021 roku.

 

W skład grupy weszli przedstawiciele wszystkich frakcji parlamentarnych, w tym trzech europarlamentarzystów z Polski: Sylwia Spurek (Wiosna) oraz Beata Kempa (PiS) i Patryk Jaki (PiS). Przewodniczącą została Sophia In’t Veld z Holandii, która przewodniczyła również poprzedniej grupie (grupie roboczej ds. praworządności powołanej w 2018).

 

Skład Grupy Monitorującej ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych

EPP: Roberta METSOLA (Malta), Vladimír BILCÍK (Słowacja)

S&D: Sylwia SPUREK (Polska), Katarina BARLEY (Niemcy)

RENEW EUROPE: Sophia IN 'T VELD (Holandia), Anna DONÁTH (Węgry)

GREENS/EFA: Gwendoline DELBOS CORFIELD (Francja)

ID: Nicolaus FEST (Niemcy), Nicolas BAY (Francja)

ECR: Patryk JAKI (Polska), Beata KEMPA (Polska)

GUE/NGL: Konstantinos ARVANITIS (Grecja), Malin BJÖRK (Szwecja)

 

Grupa Monitorująca składać będzie co najmniej cztery razy na rok sprawozdania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

 

Posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) są transmitowane i nagrywane. Najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na wtorek 24 września 2019.

 

Zdjęcie Parlament Europejski