W Parlamencie Europejskim powołano grupę monitorującą wolność słowa

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego odnowiła i rozszerzyła mandat grupy roboczej do spraw praworządności, powołanej po zabójstwie dziennikarki Daphne Caruana Galizia (Malta) i słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka.

 

Grupa działać teraz będzie pod nazwą Grupa Monitorującą ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych i rekomendować będzie Komisji LIBE propozycje rezolucji i raportów z obszaru kompetencji, w tym dotyczące wolności słowa. Działania jakie grupa może podejmować to m.in. spotkania, wysłuchania, misje. Grupa działać będzie do 31 grudnia 2021 roku.

 

W skład grupy weszli przedstawiciele wszystkich frakcji parlamentarnych, w tym trzech europarlamentarzystów z Polski: Sylwia Spurek (Wiosna) oraz Beata Kempa (PiS) i Patryk Jaki (PiS). Przewodniczącą została Sophia In’t Veld z Holandii, która przewodniczyła również poprzedniej grupie (grupie roboczej ds. praworządności powołanej w 2018).

 

Skład Grupy Monitorującej ds. Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych

EPP: Roberta METSOLA (Malta), Vladimír BILCÍK (Słowacja)

S&D: Sylwia SPUREK (Polska), Katarina BARLEY (Niemcy)

RENEW EUROPE: Sophia IN 'T VELD (Holandia), Anna DONÁTH (Węgry)

GREENS/EFA: Gwendoline DELBOS CORFIELD (Francja)

ID: Nicolaus FEST (Niemcy), Nicolas BAY (Francja)

ECR: Patryk JAKI (Polska), Beata KEMPA (Polska)

GUE/NGL: Konstantinos ARVANITIS (Grecja), Malin BJÖRK (Szwecja)

 

Grupa Monitorująca składać będzie co najmniej cztery razy na rok sprawozdania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE).

 

Posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) są transmitowane i nagrywane. Najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na wtorek 24 września 2019.

 

Zdjęcie Parlament Europejski